กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเวทีจัดสัมมนาฟรี “IP Fair 2020” ปรับตัวเท่าทันวิถีใหม่เพื่อโลกสีเขียว

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปรับตัวในยุค Green New Normal วิถีใหม่เพื่อโลกสีเขียว ในมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้แนวคิด “Innovate for a green future” ทรัพย์สินทางปัญญา…เพื่อโลกสีเขียว ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย 1. พลิกเกมธุรกิจด้วยระบบ “Madrid” 2. สื่อความคิดผ่านเลนส์กล้อง สะท้อนมุมมอง IP เพื่อโลกสีเขียว 3. สิทธิบัตรเปลี่ยนโลก : อนาคตเทคโนโลยีสีเขียว 4. “How to ไม่ทิ้ง” วิถีชีวิตใหม่ ออกแบบอย่างไร ช่วยให้ไร้ขยะ Designing for Zero Waste for the New Normal 5. 40 ปี สิทธิบัตรไทยและก้าวต่อไปสู่อนาคต 6. 2020 Korea-Thailand Copyright in the Gaming Industry Forum “คิดอย่างไรให้โดน สร้าง © เกมอย่างไรให้ดัง” และ 7. ไขความลับ Upskill บนโลกออนไลน์ : ขายอย่างไรไม่ให้ละเมิด IP

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ www.ipfair2020.com หรือแสกน QR – Code และสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-1365226

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 15
  •  
  •  
  •  
  •