เอกสิทธิ์เหนือระดับ กับงานสัมมนาชั้นนำ จากกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

Krungsri-Exclusive-7

นับเป็นอีกสุดยอดงานสัมมนาในรอบปี สำหรับ “Krungsri Economic Mid Year Outlook 2016” จากกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ บริการพิเศษทางการเงินและการลงทุนสำหรับลูกค้าคนสำคัญ ที่ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ มาให้ความรู้และร่วมแบ่งปันมุมมองด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมพร้อมรับมือกับการลงทุนในช่วงครึ่งปี 2559 นำโดย ดร. รุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน จากธนาคารแห่งประเทศไทย Tai Hui, Managing Director, Chief Market Strategist, Asia จาก J.P. Morgan Asset Management รศ.ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

Krungsri-Exclusive-13

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างคับคั่ง โดยในงานได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเหล่าวิทยากรแบบเจาะลึก อีกทั้งยังได้คำแนะนำและเคล็ดลับทางด้านการเงินในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ทิศทางของนโยบายการเงินและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย รวมไปถึงเทคนิคขั้นสูงสำหรับการวางแผนเพื่อนักลงทุน กิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งเอกสิทธิ์เหนือระดับที่ทางกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ได้คัดสรรมาเพื่อเติมเต็มทุกด้านของชีวิต เพื่อช่วยให้เรื่องเงินของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ตามแนวคิด “กรุงศรี เรื่องเงิน เรื่องง่าย”

Krungsri-Exclusive-9
ดร. รุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
Krungsri-Exclusive-2
Tai Hui, Managing Director, Chief Market Strategist, Asia จาก J.P. Morgan Asset Management

Krungsri-Exclusive-10

Krungsri-Exclusive-1
ทีมผู้บริหารกรุงศรี และวิทยากรรับเชิญ
Krungsri-Exclusive-11
คุณสมเกียรติ สุกิจจวนิช (ภาพซ้าย) – คุณประสงค์ ตั้งสีฟ้า (ภาพขวา)
Krungsri-Exclusive-6
คุณอุไรวรรณ เหลืองธาดา
Krungsri-Exclusive-3
“ไม้แบต” – คุณอนุพงศ์ ชัยยะราษฎร์ และ คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ

[บทความนี้เป็น Advertorial]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •