ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “Net Idol Marketing คนเปลี่ยนสังคม, สื่อออนไลน์ ยุคล่าแม่มด และสร้างสรรค์สังคมด้วยภาพเสียดสี”

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Net-Idol-1

ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “Net Idol Marketing คนเปลี่ยนสังคม, สื่อออนไลน์ ยุคล่าแม่มด และสร้างสรรค์สังคมด้วยภาพเสียดสี” ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2560 ณ  Studio Now 26 @ Siam เปิดลงทะเบียนเวลา 09.30 น. การสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรที่มีผลงาน โดดเด่นในประเด็นด้านต่างๆ รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ นักวิชาการนิเทศศาสตร์ด้านสื่อสังคม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์, คุณนารา เทพนุภา Net Idol / นักแสดง, คุณสีหบุตร ชุมสาย ณ อยุธยา   Director Board of Director บริษัท Triton, ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดีด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์, คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์พันทิป, คุณวฬุรีย์ ดิษยบุตร (ฝ้าย) อดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2014 / นักแสดง,คุณสมชาย กาญจนะ  แอดมินเพจ contrast, คุณอมรลาภ พรหมสุวรรณ  แอดมินเพจ jod8riew และอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ  นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบใน 3 แง่มุมที่เกิดขึ้นจากสื่อโซเชียลมิเดีย สามารถรับมือในการเลือกรับสื่อ รู้เท่าทันสื่อมากขึ้น และได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ อีกทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปคิดต่อยอดจากสิ่งที่ได้รับจากงานสัมมนาเพื่อประโยชน์ของตนเองและองค์กรที่ทำงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ facebook.com/MediaAroundYou

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE