Retail Style by ตัวคุณเอง #สัมมนา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ขอเชิญร่วมสัมนา ‘Retail Style by ตัวคุณเอง’ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะมีการบรรยายแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในอนาคต โดย ดร. ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


  •  
  •  
  •  
  •  
  •