พลิกเกมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่าง GAME CHANGER เริ่มต้นง่าย ๆ แค่มีเป้าหมายของธุรกิจที่ชัดเจน

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

เพิ่มช่องทางออนไลน์และยอดขายด้วยวิธีการต่าง ๆ…

ลดต้นทุน ขยายกำลังการผลิต ขยายสาขา และส่งออกต่างประเทศ…

สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง มีนวัตกรรมใหม่ ๆ …”

“เปลี่ยนแปลงธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ”

“เพื่อกลายมาเป็นผู้เล่นหลักในตลาด หรือเป็นผู้นำใน Food Supply Chain…”

หลากหลายเป้าหมายทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ไทยกับแนวคิด SME with Purpose ของ SCB SME สู่การพัฒนาต่อยอดกลายเป็นโปรเจกท์ที่จับต้องได้เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทย

หนึ่งในนั้นคือ หลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ( Food & Beverage) “SCB IEP 16: Food & Beverage Game Changer”

ที่รวบรวมความรู้ต่าง ๆ เพื่อผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในการตอบโจทย์ Business Purpose ที่ตั้งไว้ให้อยู่ในหลักสูตรเดียวเพื่อคนทำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ

เพราะ Purpose ของผู้ประกอบการ SME คือ Purpose ของ SCB SME

วิทยากร คลาสเรียน วิธีการของการเรียนการสอนจึงถูกออกแบบออกมาด้วยความเอาใจใส่ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหาร ดิจิทัล การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร เหล่าวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริงรวมกว่า 20 ท่านเพื่อมาร่วมแชร์ประสบการณ์และวิธีการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าเรียน อีกทั้งยังมีมีโค้ชทางธุรกิจที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยประกบผู้เรียนตลอดหลักสูตรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำของผู้เข้าเรียน ให้ผู้ประกอบการได้ลงมือทำจริง นำไปใช้ต่อในธุรกิจได้จริง เนื่องด้วยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ช่วยให้ Purpose ทางธุรกิจของผู้เข้าเรียนเข้าใกล้ความจริงมากขึ้น

แต่เพื่อให้ SME กลายเป็น Game Changer ตัวจริงในตลาดธุรกิจ Food & Beverage ในยุคปัจจุบัน

พร้อมเปลี่ยนเส้นทางการเดินเกม สู่โอกาสการพลิกเกมธุรกิจในตลาดอย่างผู้นำ ด้วยหลักสูตรเฉพาะทางที่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มไม่ควรพลาด ฟรี! “SCB IEP 16: Food & Beverage GAME CHANGER” (เพียง 60 ที่นั่ง เท่านั้น) #อัพเดทเทรนด์อาหารก่อนใคร #leanเพื่อลดต้นทุนเพิ่มกำไร #GameChanger #อาหารและเครื่องดื่ม #SCBSME #เพื่อSMEเป็นที่1 #SMEwithPurpose

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมลงทะเบียนได้ที่: https://scbsme.scb.co.th/seminar-detail/196

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562  – 10 กันยายน 2562 เท่านั้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 722 2222

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการทั้ง 60 ท่านจะได้รับการตอบรับแจ้งกลับภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 ผ่านทางอีเมล์ตามข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมหลักสูตรไว้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •