Singapore Airlines ให้ ‘ลูกเรือ’ รับหน้าที่ ‘พยาบาลเฉพาะกิจ’ ช่วยโรงพยาบาลในสิงคโปร์ สู้โควิด-19

  • 281
  •  
  •  
  •  
  •  

Singapore Airlines ประกาศให้ลูกเรือทั้งแอร์โฮสเตส และสจวร์ต ที่ว่างเว้นจากการบิน มารับหน้าที่ Care Ambassadors ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำในโรงพยาบาลสิงคโปร์ เพื่อเป็นการลดภาระของทีมแพทย์และพยาบาลที่ต้องเผชิญกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากการระบาดของโควิด-19

ในฐานะสายการบินแห่งชาติของสิงคโปร์ ทาง Singapore Airlines ระบุว่า การเพิ่มกำลังคนในการดูแลผู้ป่วยรายอื่นเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากพยาบาลในโรงพยาบาลต้องทุ่มกำลังดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการเปิดรับลูกเรือที่มีสัญชาติสิงคโปร์ หรือเป็นผู้พำนักถาวรเข้าร่วมตำแหน่งที่เรียกว่า Care Ambassadors โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมจากโรงพยาบาล และจะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น การให้บริการอาหาร หรือการพาผู้ป่วยเข้าห้องน้ำ ฯลฯ

เบื้องต้นมีลูกเรือมาสมัครแล้วจำนวน 300 คน และมีระยะเวลาการทำงานประมาณ 3 เดือน ซึ่งผู้รับตำแหน่ง Care Ambassadors จะได้รับเงินเดือนจากโรงพยาบาล และไม่ได้รับเงินเดือนจาก Singapore Airlines ในระหว่างที่ทำหน้าที่นี้

โดยระหว่างการทำงานในโรงพยาบาล ลูกเรือจะต้องวัดอุณหภูมิร่างกายวันละ 2 ครั้ง และหากใครเริ่มป่วย จะต้องหยุดการทำงานไปก่อน

 

ที่มา : channelnewsasia


  • 281
  •  
  •  
  •  
  •