ถึงเวลาบุก Crowdfunding ในไทย “สินวัฒนา” จับมือ 5 พาร์ทเนอร์ ปลดล็อคข้อจำกัดด้านเงินทุนให้ธุรกิจในรูปแบบ “ทุนมหาชน”

  • 59
  •  
  •  
  •  
  •  

“สินวัฒนา” ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง และคราวด์อินเวสติง รายแรกในไทย ประกาศจับมือ 5 พาร์ทเนอร์ รุกธุรกิจระดมทุนมวลชนสาธารณะ (Crowdfunding) โดยหวังเป็นตัวกลางเชื่อมโยงช่วยปลดล็อคข้อจำกัดด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

ฮอง ซิน เควก กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ก่อตั้ง สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างเป็นทางการ โดยต้องการให้แพลตฟอร์ม Sinwattana Crowdfunding Portal เป็นบริการทางการเงินรูปแบบใหม่แก่ผู้ประกอบการไทย ทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ไปจนถึงเอ็นจีโอ ที่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนได้เชื่อมต่อกับนักลงทุนทั้งรายบุคคล (Retail investor) และรายสถาบัน (Non-retail investor) ในทุกระยะของธุรกิจตั้งแต่ ideation, productization, commercialization, และintervention exit

ในอนาคตจะมีการให้บริการการระดมทุน Crowdfunding ครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนเพื่อการบริจาค การระดมทุนเพื่อให้รางวัลตอบแทน การเสนอขายหุ้นแบบคราวด์ฟันดิง และการเสนอขายหุ้นกู้แบบคราวด์ฟันดิง

แม้ Crowdfunding จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับในไทย แต่ในต่างประเทศมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมากมาย เช่น บริษัท Kickstarter  แพลตฟอร์ม Crowdfunding รูปแบบ Donation และ Reward ในสหรัฐอเมริกาสามารถสร้างรายได้มากกว่า 5,354,960,108 ดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนสำเร็จ 189,986 โครงการ ด้วยผู้สนับสนุนกว่า 18,702,810 ราย และมากกว่า 6 ล้านคนเป็นผู้ที่สนับสนุนซ้ำ

ขณะที่ OurCrowd เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่สร้างขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันที่ได้รับการรับรองในการเปิดรูปแบบลงทุนในสตาร์ทอัพและกองทุนร่วม โดยบริษัทตั้งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และในขณะนี้สามารถระดมทุนได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากภาระผูกพันใน 18 กองทุน รวมถึงการลงทุนในบริษัท สตาร์ทอัพกว่า 170 แห่ง

โดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ภายในปี 2025 (พ.ศ. 2568) คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) จะสามารถระดมทุนได้กว่า 96 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกือบ 3 พันล้านบาทไทยในทั่วโลก

“สินวัฒนาใช้เวลา 5 ปี ในการยื่นขอใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอีก 18 เดือนในการบรรลุยอด 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 35 ล้านบาทไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นที่ 1 ของประเทศไทยและเป็น 10 อันดับแรกในแวดวงการระดมทุนทั่วโลก”

ดึง 5 พาร์ทเนอร์ บรรลุเป้าหมาย

พันธมิตรของสินวัฒนา ในการบุก Crowdfunding

 

อย่างไรก็ตาม ด้วย Crowdfunding เป็นเรื่องใหม่ในไทย ดังนั้นทางสินวัฒนา จึงได้จับมือกับ 5 พาร์ทเนอร์ที่จะมาช่วยผลักดันธุรกิจ Crowdfunding ให้เป็นที่รู้จักและมีการลงทุนมากขึ้น ได้แก่

-คิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Business Management Platform) ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบคำนวณคะแนนเครดิต (Credit Scoring Engine) เพื่อช่วยผู้ประกอบการบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ผู้ลงทุนสามารถเห็นผลประกอบการในธุรกิจที่ลงทุนได้แบบเรียลไทม์นั้น

-สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMC Thailand) ผู้สร้างหลักสูตรการรับรองที่ปรึกษาด้านการระดมทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (Certified Crowdfunding Consultant) เพื่อสร้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่มีความรู้ความชำนาญและฝึกฝนประสบการณ์สำหรับให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้สามารถเดินทางเข้าสู่เส้นทางการระดมทุนยุคใหม่อย่างมั่นใจ

-บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมแบบ hybrid อีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับแพลตฟอร์ม Crowdfunding Investment Community ด้วยการนำประสบการณ์ในการสร้างอีเว้นท์ทั้งออนไลน์และออนกราวน์มาช่วยเชื่อมต่อนักลงทุนกับผู้ประกอบการ เช่น การจัดให้มี Investment Club หรือการจัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจที่ต้องการระดมทุน ฯลฯ

-บริษัท วายดีเอ็ม ไทยแลนด์ จำกัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำการตลาด จะเข้ามาช่วยตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจคราวด์ฟันดิงกับกลุ่มเป้าหมาย กระจายความรู้เรื่องการลงทุนอย่างปลอดภัยผ่าน Content Marketing และ Influencer Marketing พร้อมให้คำแนะนำธุรกิจที่เข้าระดมทุนในการด้านการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในยุคดิจิทัลแบบครบวงจร

-สถาบันทิวา ผู้ริเริ่ม Joint Collaboration Sinwattana Crowdfunding ในครั้งนี้ ในการสร้างระบบการลงทุนสมัยใหม่ ซึ่งเป็นทุนของ “มหาชน” เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจไทยให้บ้านเราเติบโตได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน


  • 59
  •  
  •  
  •  
  •