ผลสำรวจ E-Banking

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นานๆ จะมีผลสำรวจเกี่ยวกับ ‘E-Banking’ (การทำธุรกรรมธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ออกมาสู่ตลาด  งานนี้ต้องขอบคุณ ม.กรุงเทพ ที่จัดสัมนา “การเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ ประโยชน์และภัยที่คุกคามในเรื่อง ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ธนาคารทางมือถือ การชำระเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา  และได้เผยตัวเลข ผลสำรวจพฤติกรรมผู้เข้าร่วมงานสัมนา เกียวกับการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำธุรกรรมธนาคาร

พฤติกรรมของผู้ใช้

banking

สาเหตุที่ไม่ใช้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

banking2

ความจำเป็นในการใช้

banking3


  •  
  •  
  •  
  •  
  •