นักธุรกิจรุ่นใหม่อย่าช้า! สมัครรับรางวัล PM AWARD 2017 สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ของคุณ

 • 13
 •  
 •  
 •  
 •  

PM-F

หากคุณทำธุรกิจส่งออกหรือเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีมีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งผู้ประกอบการ Smart Enterprises, Startups SME และ OTOP ที่มีศักยภาพสูง เราต้องการคุณ

ล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560” (Prime Minister’s Export Award 2017 : PM Award 2017) ภายใต้แนวคิด LEADING THE WAY รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดที่สร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานระดับสากลใน 7 สาขารางวัลได้แก่

 1. Best Exporter (รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม)
 2. Best Green Innovation (รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม)
 3. Best Thai Brand (รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม)
 4. Best Design (รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม)
 5. Best Service Enterprise Award (รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม)

5.1 สาขาโรงพยาบาล / คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล / ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

5.2 สาขาดิจิตอลคอนเทนท์และซอฟ์แวร์

5.3 สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

5.4 สายโลจิสติกส์การค้า (ELMA)

 1. Best OTOP (รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม)
 2. Best Halal (รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม)

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เราจึงให้ความสำคัญในการปรับรูปแบบการคัดเลือกและให้คะแนน ทั้งในด้านกระบวนการผลิตการตลาด ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

กรมฯ ยังจัดอบรมเพื่อติดอาวุธด้านการค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการไทยในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นการเปิดตลาดใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกด้วยภาพลักษณ์และคุณภาพสินค้าและบริการไทยเป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน สะท้อนความสำเร็จของธุรกิจไทย

โดยผู้ประกอบการส่งออกที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกรมฯ ได้แก่ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ  ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาดูผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อปี 2016 กัน

httpv://youtu.be/xygfD7YEtOM
httpv://youtu.be/98rNnPG_0Gs
httpv://youtu.be/-VD1I7Tb1ZQ

ใครไม่อยากตกเทรนด์ 4.0 รีบมาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pm-award.com สอบถามการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่โทร. 098-341-4539, 02-636-1050 ต่อ 301, 351, 354


 • 13
 •  
 •  
 •  
 •