ทิศทางการใช้งบทำตลาดออนไลน์ของ SMEs

  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-141236391-700

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เงินทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด ทำให้การจัดสรรงบประมาณแต่ละครั้งต้องคิดอย่างถี่ถ้วน Infusionsoft จึงได้สำรวจข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ จำนวน 1,000 คน เกี่ยวกับการวางแผนการทำตลาดออนไลน์ในปี 2017 พบว่า ในปีนี้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก 56% วางแผนจะใช้งบโฆษณากับ Social Media มากที่สุด ตามมาด้วย 33% มีแผนจะใช้งบไปกับโฆษณาออนไลน์ (Digital Advertising) และ 32% มีแผนจะใช้งบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา

1

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่วางแผนจะนำมาใช้ในปีนี้ อันดับหนึ่ง 69.7% Social Media ตามมาด้วยอีเมล, สื่อและโฆษณาดิจิทัล, และ SEO

2
แพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำตลาดออนไลน์ คือ 71.8% Facebook ตามมาด้วย 36.5% Twitter และ 33.1% Instagram

3

 

Source


  • 27
  •  
  •  
  •  
  •