20 เหตุผล ทำไม Startups ถึงไม่ประสบความสำเร็จ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

hilight-20

CB Insights ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำให้ Startups ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากปัจจุบันได้มีบริษัทด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้สำรวจจึงได้รวบรวม 20 เหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบการ Technology Startups ไม่ประสบความสำเร็จ โดยสำรวจจาก Startup 101 ราย ดังนี้

 

20-reasons

จากภาพจะเห็นได้ว่า No Market need หรือการจำหน่ายสินค้าที่ตลาดไม่มีความต้องการ มีสัดส่วนมากที่สุดถึง 42% เพราะ ความต้องการของผู้บริโภคย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบควรให้ความสนใจ ถึงแม้ผู้ประกอบการจะมีเทคโนโลยีที่ดี มีแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จัก วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพ แต่ถ้าไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ธุรกิจที่ทำก็จะมีปัญหาได้ เพราะฉะนั้น ก่อนจะเริ่มต้นธุรกิจผู้ประกอบการควรสำรวจตลาดว่าผู้บริโภคต้องการสิ่งใดเป็นอันดับแรก

 

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •