“เปิดปม – หนังสือ” สหภาพฯ การบินไทย ถึงนายกรัฐมนตรี กับคำขอ “ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ” เท่านั้น!

  • 888
  •  
  •  
  •  
  •  

TG
Credit : Jay Limsirichai / Shutterstock.com

“ขาดทุน 12,042 ล้านบาท” ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงผลประกอบการ ประจำปี 2562 ของ “การบินไทย” ในฐานะสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ “รัฐวิสาหกิจ” ในสังกัดกระทรวงคมนาคม

อย่างที่รู้กันว่า…ตัวเลขติดลบดังกล่าว ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับผลประกอบการของการบินไทย (และยังไม่ได้สรุปผลกระทบมหาศาลที่เกิดขึ้นกับสายการบินทั่วโลกจากพิษ COVID-19) แต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเด็น “แปรรูปองค์กร” กลายเป็นข่าวร้อนแข่งกับสภาพอากาศวันนี้ มาจากการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนว่า “การบินไทยต้องเป็นรัฐวิสาหกิจเท่านั้น”

ส่วนต้นเหตุที่ทำให้สหภาพฯ ต้องออกมายื่นหนังสือถึงนายกฯ ก็เพราะ…เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ นายกฯ ได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และได้เห็นชอบแผนการแก้ไขปัญหาของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านมติพิจารณาจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังแล้ว พร้อมนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แม้ว่าท้ายที่สุด การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 จะยังไม่ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่ก็มีถ้อยแถลงจากนายกฯ ถึงเรื่องดังกล่าวว่า ผู้บริหาร พนักงาน และสหภาพแรงงานฯ การบินไทยควรให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหายากลำบากกว่านี้ ส่วนการที่จะให้กู้เงินก็ไม่ควรใช้จนหมดแต่ทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิม และประโยคที่ว่า “ผมให้เวลาแก้ไข 5 ปีแล้วยังไม่สำเร็จ ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย”

ทำให้วันนี้ นายนเรศ ผึ้งแช่ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย พร้อมตัวแทน ได้เข้ายื่นหนังสือแสดงจุดยืนของสหภาพฯ ต่อกรณีแผนฟื้นฟูการบินไทย ถึงนายกฯ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีเนื้อหาระบุว่า…

“สืบเนื่องจากกระแสข่าวต่าง ๆ ในระยะเวลา 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฎตามสื่อต่าง ๆ ในเรื่องของกระทรวงคมนาคม คนร. และการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ขอแสดงจุดยืนในการดูแล / ปกป้อง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยเน้นในเรื่องของสถานะคงสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ และการอยู่ร่วมกันของหน่วยงานทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึงสวัสดิการของพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย มีความเห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และจะส่งข้อมูลการทุจริตผ่านช่องทางที่รัฐบาลนำเสนอ รวมถึงการลดขนาดขององค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยความสมัครใจของพนักงาน ตามแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และไม่กระทบกับสภาพการจ้างของพนักงานบริษัทการบินไทยฯ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย และพนักงานบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยขอแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแปรรูปบริษัทฯ ด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ออกจากกัน และ/หรือ มีผลให้บริษัท การบินไทย พ้นสภาพจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ และต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น

อนึ่งเพื่อความสมบูรณ์ของแผนฟื้นฟูในการทำให้บริษัทฯ ดำเนินไปตามแผนฯ สหภาพฯ ขอทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และ/หรือ มีส่วนร่วมรับรู้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้แผนฟื้นฟูนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์”

จากเนื้อหาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า…สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยแสดงจุดยืนว่า “ยินดีให้ความร่วมมือกับแผนฟื้นฟู” แต่ “คัดค้านการแปรรูป” เนื่องจากต้องการให้การบินไทยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นเดิม

บทสรุป “อนาคตการบินไทย” จะเป็นอย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไป ว่าเราจะได้เห็นการฟื้นฟูและแปรรูปสายการบินแห่งชาติ กันอย่างไร


  • 888
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน
CLOSE
CLOSE