ผู้บริหาร “การบินไทย” สมัครใจลด “เงินเดือน – ค่าพาหนะ” พยุงธุรกิจหนีพิษ “โควิด-19” เริ่มมี.ค.เป็นต้นไป

  • 362
  •  
  •  
  •  
  •  

 

ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งยังขยายวงสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง “ธุรกิจการบิน” จากความพยายามในการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่สามารถดูแลได้ ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่ยกเลิกการเดินทางและท่องเที่ยว แต่ผู้คนทั่วไปก็ยังไม่มั่นใจกับการใช้ชีวิตหรือเดินทางอย่างอิสระในช่วงนี้

แน่นอนว่าประเด็นนี้ทำให้ “การบินไทย” ได้รับผลกระทบโดยตรง ถึงกับกำหนด “แผนการรับมือ” ด้วยการปรับลดเงินเดือนของผู้บริหารเลยทีเดียว!

เรื่องนี้ คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ทำให้มีปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารลดลง ฝ่ายบริหารจึงร่วมกันกำหนดแผนการรับมือกับภาวะวิกฤตดังกล่าว โดยวิเคราะห์ผลกระทบในทุกสถานการณ์อย่างรอบคอบ ตั้งแต่ผลกระทบระดับน้อยจนถึงมากที่สุด

ซึ่งแผนการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ การปรับลดค่าใช้จ่ายหลักที่เกิดจากการปฏิบัติการบิน, ปรับลดและชะลอการลงทุนที่ไม่จำเป็น, ปรับลดแรงงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยยังไม่มีมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน

เพื่อเป็นการแสดงความเสียสละของผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่ จึง… “สมัครใจขอปรับลดเงินเดือนลง 15-25% และปรับลดค่าพาหนะลง 20-30% เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคมนี้”

อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยว่าเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด กระทั่งส่งผลให้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารลดลงกว่า 50% ได้แก่ เส้นทางญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ซึ่งการบินไทยคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นหลังจากเดือนมีนาคมนี้


  • 362
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน