ยกเลิกเคอร์ฟิว ปลดล็อค ‘ร้านอาหารขายสุรา-อีเวนท์-คอนเสิร์ต’ เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

  • 764
  •  
  •  
  •  
  •  

ที่ประชุมใหญ่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19. ) หรือ ศบค. มีมติประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว แต่ควบคุมการเดินทางเข้าประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ พร้อมกับประกาศมาตรการคลายล็อคดาวน์เฟส 4 ให้หลายกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือกลุ่มสีแดงมาเปิดดำเนินการได้ เช่น ร้านอาหารอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , จัดงานอีเวนท์ , คอนเสิร์ต , สปา ร้านนวด (ยกเว้นอาบ อบ นวด) ร้าน มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 63 นี้

สำหรับกลุ่มกิจการหรือกิจกรรมที่ได้คลายล็อคดาวน์เฟส 4 อาทิ

-โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาประเภทนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และโรงเรียน ตชด. ให้สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ โดยจะมีมาตรการหลักและมาตรการเสริม เช่น การดูแล นักเรียน พื้นที่ อาคาร และการเว้นระยะห่าง เป็นต้น

-ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้สามารถจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด แต่งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ต้องมีการเช็คอินเข้า-ออก ร้านผ่านแอปฯไทยชนะ, งดกิจกรรมที่มีเสียงดัง และบุฟเฟต์ , งดตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเองในภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เป็นต้น

-สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวม เปิดบริการได้ (ยกเว้นอาบ อบ นวด) โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม.ต่อคน

-อนุญาตให้ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการเพื่อการประชุม อบรม สัมมนา เปิดให้บริการโดยเน้นการสร้างระยะห่าง 4 ตร.ม.ต่อคน , การจัดเลี้ยง งานอีเวนท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ให้มีระยะนั่ง-ยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และงานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ต้องลดความหนาแน่น ฯลฯ

-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม ให้แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก และให้เข้าชมเป็นรอบ

-กองถ่ายภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ โดยกองถ่ายทำทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน พร้อมแนะนำพิธีกรที่ใส่ Face Shield ควรสวมหน้ากากผ้า หรือ สามารถใส่หน้ากากผ้าอย่างเดียวจะป้องกันได้ดีกว่า Face Shield ซึ่งสามารถยืนใกล้กัน

-สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ เปิดบริการได้ โดยสวนน้ำและสระว่ายน้ำสาธารณะใช้เกณฑ์ 8 ตร.ม.ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน โดยอบรมพนักงานมี Life guard ดูแล ตรวจตรา และให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ สวนสนุก สนามเด็กเล่น งดให้บริการเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล

-ขนส่งสาธารณะทุกประเภทแบบข้ามจังหวัด ทั้งรถโดยสารประจำทาง , รถปรับอากาศ , รถตู้ ระหว่างจังหวัด , รถไฟ อาจให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่นั่งเว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสารตามมาตรฐาน ขณะที่เครื่องบินให้สามารถนั่งได้ตามปกติ


  • 764
  •  
  •  
  •  
  •