รอดได้ถ้าช่วยกัน!!! เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงจับมือ 6 แบงก์ให้ซอฟท์โลน เสริมสภาพคล่องพันธมิตรธุรกิจกลุ่ม SMEs

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

อย่างที่ทราบกันดี ‘ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs’ ถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย  โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกที่มีช่วยสร้างเม็ดเงินจำนวนมากหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวข้องถึง 2.5 ล้านราย หรือราว 81% ของ SMEs ทั้งประเทศ และเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการจ้างงานมากที่สุดถึง 9 ล้านคน คิดเป็น 77% ของการจ้างงานในกลุ่ม SMEs หรือมากถึง 54% ของการจ้างงานทั้งหมด

โดยจากวิกฤตที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการในเซกเตอร์นี้ก็ได้รับผลกระทบไปไม่น้อย จึงเป็นที่มาของ “ประสานพลังเพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ” มาตรการที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมกับ 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูซอฟ์ทโลนและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ซัพพลายเออร์ในกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 6,000 ราย   ได้เข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู  เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  และรักษาการจ้างงาน เพื่อให้เดินหน้าต่อได้

“ถ้าผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจอยู่ไม่ได้ รายใหญ่ก็อยู่ไม่ได้ เพราะวิกฤตครั้งนี้เหมือนสงครามโลกครั้งที่ 3 ไม่รู้จะจบอย่างไร จบเมื่อไร ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในสนามรบเราต้องมีพาร์ทเนอร์ ต้องช่วยเหลือกัน สิ่งที่เราร่วมกับ 6 แบงก์ เป็นการสร้างท่อต่อลมหายใจให้กับ SMEs ซึ่งหวังว่า จะช่วยให้เราสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” ศุภลักษณ์  อัมพุช  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท  เดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าวถึงที่มาของมาตรการประสานพลังเพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ

โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเสริมที่ 6 ธนาคารทำเพิ่มขึ้นมาจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังที่ได้ออก “พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan)  วงเงินรวม 350,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ‘มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู)’ วงเงิน 250,000 ล้านบาท มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินส่งผ่านสภาพคล่องดังกล่าวแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบแต่ยังมีศักยภาพ และ ‘มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์ชำระหนี้ และให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืน’ (โครงการพักทรัพย์ พักหนี้) วงเงิน 100,000 ล้านบาท

มาถึงตรงนี้เรามาดูสิว่า แต่ละธนาคารจะมีอะไรน่าสนใจมานำเสนอสำหรับมาตรการประสานพลังเพื่อคู่ค้า เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ ที่ทำร่วมกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป

เริ่มจาก ธนาคารกรุงไทย มีด้วยกัน 2 มาตรการ ได้แก่ ‘สินเชื่อฟื้นฟู’ เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปีในช่วง 2 ปีแรก ผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี และ ‘สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้าของเดอะมอลล์กรุ๊ป’  ซึ่งเป็นวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โดยให้วงเงินตามธุรกรรมการค้า ข้อดีของสินเชื่อประเภทนี้ คือ  ใช้หลักประกันต่ำ และได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น MRR สามารถกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท

ขณะที่ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อโดยไม่มีหลักประกันได้เช่นเดียวกัน  โดยมีวงเงินเริ่มต้นอยู่ที่ 1 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและความต้องการใช้วงเงินของคู่ค้า สำหรับคู่ค้าของเดอะมอลล์ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.krungthai.com/link/themallgroup

 

ธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู’ ที่เน้นการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการประคับประคองธุรกิจและรักษาการจ้างงาน รวมถึงฟื้นฟูธุรกิจให้เดินหน้าตามศักยภาพเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย โดยจุดเด่นเรื่องดอกเบี้ยต่ำมากในช่วง 2 ปีแรก ให้วงเงินสูงขึ้นถึง 30% ของวงเงินเดิม ระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวขึ้นเป็น 5 ปี , สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อ Micro SME’ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการสภาพคล่องตั้งแต่ 5แสนบาท – 1.5 ล้านบาท ซึ่งเปิดกว้างทั้งผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปทั้งที่ไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงิน หรือมีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก โดย 6 เดือนแรกฟรีดอกเบี้ย สามารถกู้ได้ยาวถึง 5 ปี และมี บสย. ช่วยค้ำประกันเช่นกัน ธนาคารเน้นอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุมัติให้เร็วพิเศษภายใน 7-14 วัน

‘สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อคู่ค้าห้างสรรพสินค้า’ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าของห้างสรรพสินค้า ทั้งซัพพลายเออร์ และร้านค้าในพลาซ่าต่าง ๆ เน้นการอนุมัติเร็ว และ ‘สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อ Micro SME โดยธนาคารกรุงเทพ’ สำหรับผู้ประกอบการ Micro SME ที่ไม่เข้าเงื่อนไขมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ธนาคารกรุงเทพจะสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเอง

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นอกจากสินเชื่อซอฟท์โลนภายใต้โครงการสินเชื่อฟื้นฟูฯ แล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าของเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยเฉพาะ รวมถึงโซลูชันทางธุรกิจต่าง ๆ ที่จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อย “ลดรายจ่าย-เพิ่มยอดขาย-ขยายกิจการ” เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs พยุงธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากและเดินหน้าต่อไปได้หลังวิกฤต COVID-19 เริ่มคลี่คลาย และเศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

 

ธนาคารกสิกรไทย (KBank) เตรียมวงเงินเข้าร่วมไว้อีก 15,000 ล้านบาท หวังว่า จะช่วยลูกค้าได้กว่า 10,000 ราย, เตรียมช่องทางในการติดต่อทั้ง Digital และ Call Center ที่ลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจากธนาคาร และเตรียมพนักงานไว้กว่า 3,000 คน เพื่อติดต่อลูกค้า SME ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ฯลฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แบ่งการดูแลลูกค้า  SMEs ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการยังคงเผชิญความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาด  กับมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ รวมถึงช่วยเหลือด้วยมาตรการเพิ่มเติมจากกรุงศรีเองสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ เช่น  2 พัก 3 ปรับ คือ พักชำระเงินต้น พักชำระค่างวด ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระ  ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และปรับประเภทวงเงินสินเชื่อ  พร้อมทั้งช่วยปรับแผนธุรกิจให้ลูกค้า

ช่วงที่ 2 เมื่อลูกค้าผ่านพ้นวิกฤตมาได้หรือได้รับผลกระทบน้อย เช่น สินเชื่อ SME Quick Loan เป็นสินเชื่อระยะยาวแบบมีหลักประกัน ให้วงเงินสูงสุดถึง 15 ล้านบาท  ดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี 2 ปีแรก  เลือกผ่อนชำระได้ยาวถึง 10 ปี สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% ต่อปี ช่วง 2 ปีแรก , สินเชื่อซอฟท์โลน วงเงินให้กู้สูงสุด 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี, สินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน โดยใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน หรือไถ่ถอนจำนองจากสัญญาขายฝาก คิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.10% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 0.99% ต่อปี, สินเชื่อเพื่อผู้เช่าและผู้ประกอบการธุรกิจ Supply Chain ในเครือข่ายเดอะมอลล์ กรุ๊ป อัตราดอกเบี้ย MOR-1% ต่อปี

ส่วนพนักงานและลูกจ้างของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อาจเข้าร่วมในโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ตามสิทธิ์ที่ปรากฎในแอป MyMo วงเงินให้กู้ไม่เกิน 10,000 บาท ปลอดชำระ 6 งวดแรก (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ธนาคารฯ ร่วมกับบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จัดโปรโมชัน 2 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.49% ต่อปี

 


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •