แบรนด์ไหนครอง 10 อันดับแรก ‘แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ปี 2020’

  • 219
  •  
  •  
  •  
  •  

Asia’s Top 1000 Brands

Campaign Asia-Pacific นิตยสารด้านการตลาดชื่อดังได้เผยถึง ‘แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2020’ หรือ Asia’s Top 1000 Brands 2020 โดย Samsung ครองอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ขณะที่ ‘การบินไทย’ เป็นแบรนด์ไทยที่ติดอันดับสูงสุดอยู่ในอันดับที่ 191

10 อันดับแรกของ  Asia’s Top 1000 Brands ประจำปี 2020 ได้แก่

อันดับ 1 Samsung                             (อันดับคงที่จากปี 2019)

อันดับ 2 Apple                                   (อันดับคงที่จากปี 2019)

อันดับ 3 Panasonic                           (อันดับคงที่จากปี 2019)

อันดับ 4 LG                                       (ขึ้นจากอันดับ 6 ปี 2019)

อันดับ 5 Nestle                                 (อันดับคงที่จากปี 2019)

อันดับ 6 Sony                                   (ตกจากอันดับ 4 ปี 2019)

อันดับ 7 Nike                                    (อันดับคงที่จากปี 2019)

อันดับ 8 Chanel                               (อันดับคงที่จากปี 2019)

อันดับ 9 Google                              (อันดับคงที่จากปี 2019)

อันดับ 10 Philips                             (อันดับคงที่จากปี 2019)

ขณะที่แบรนด์ไทยติดในโผของ Asia’s Top 1000 Brands 2020 ด้วยเช่นกัน โดย ‘การบินไทย’ ติดในอันดับ 191 (ลดลงจากปี 2019 ที่อยู่อันดับ 179) , ‘โออิชิ’ ในอันดับ 259 (ลดลงจากปี 2019 ที่อยู่อันดับ 226) , ‘ซิซเล่อร์’ ในอันดับ 432 (ลดลงจากปี 2019 ที่อยู่อันดับ 403) ‘มาม่า’ อันดับที่ 445 (ลดลงจากปี 2019 ที่อยู่อันดับ 434) เป็นต้น

ส่วนทั้ง 1,000 อันดับ สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก campaignasia

การจัดอันดับในครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลจากผลสำรวจทางออนไลน์โดยนิตยสาร Campaign Asia-Pacific ร่วมกับผู้ให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการวัดผลระดับโลก หรือ Nielsen โดยการสำรวจถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2020 โดยทำการวิจัยและสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคจาก 14 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, จีน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ไทย และ เวียดนาม

โดยผลสำรวจจาก 15 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจค้าปลีก, ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (F&B), และกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ อิเลคโทรนิคส์ ฯลฯ อ้างอิงจากข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภคผ่านกระบวนการการพิจารณาที่โปร่งใสจัดอันดับแบรนด์ที่เป็น ‘ที่หนึ่งในใจ’ ของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้

1) เมื่อนึกถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ แบรนด์ที่ดีที่สุดในใจของคุณคือแบรนด์ใด? โดยคำว่าดีที่สุดในที่นี้ หมายถึงแบรนด์ที่คุณสามารถเชื่อถือได้มากที่สุด หรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกลุ่มนี้

2) นอกจากแบรนด์ที่ที่คุณเลือกแล้ว คุณคิดว่าแบรนด์ที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองคือแบรนด์ใด?

3)แบรนด์ที่มีรายงานด้านความยั่งยืนที่ดีที่สุด คือแบรนด์ใด?

 


  • 219
  •  
  •  
  •  
  •