โลว์คอร์สก็ไม่รอด ‘แอร์เอเชีย’ ประกาศลดเงินเดือนผู้บริหาร-คุมต้นทุนบริษัท ฝ่าวิกฤติ COVID-19

  • 771
  •  
  •  
  •  
  •  

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ ได้สร้างวิกฤติให้กับธุรกิจการบินก็ว่าได้ เพราะส่งผลกระทบให้จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารลดวูบ จนหลายต่อหลายสายการบินต้องประกาศมาตรการต่าง ๆ ในการลดต้นทุนของตัวเองอย่างหนัก เพื่อฝ่าสถานการณ์ดังกล่าวไปให้ได้

ล่าสุด ‘สายการบินไทยแอร์เอเชีย’ ได้ออกมาแจ้งว่า เพื่อปรับตัวสู้ผลกระทบจากภาพรวมของท่องเที่ยวที่ชะลอตัวต่อเนื่อง จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ประกาศไม่มีการปรับลดพนักงาน แต่จำเป็นต้องลดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงทุกคน ตั้งเเต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

รวมถึงขอความร่วมมือจากนักบิน วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน เเละพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปของแผนกต่างๆ สมัครใจใช้สิทธิ์ลางานอย่างน้อย 2- 5 วันต่อเดือน โดยไม่รับค่าตอบเเทน ซึ่งมีผลระยะสั้น ตั้งเเต่มีนาคม-กันยายน 2563 เพื่อลดต้นทุนของบริษัทและรักษาสภาพคล่องของกระเเสเงินสด รวมทั้งปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบินไทย-บางกอกแอร์เวย์ส ออกมาตราการไปก่อนล่วงหน้า

ขณะที่ก่อนหน้านี้ ‘การบินไทย’ ได้เริ่มปรับลดค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติการบิน พร้อมกับ ปรับลดและชะลอการลงทุนที่ไม่จำเป็น การปรับลดแรงงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เป็นต้นนอกจากนี้ ผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่ ได้สมัครใจปรับลดเงินเดือนลง 15-25% และปรับลดค่าพาหนะลง 20-30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป

ส่วน ‘สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส’ ออกมาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

1.ปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ตลอดจนพิจารณายกเลิกเส้นทางบินในบางเส้นทาง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ณ ปัจจุบัน

2.ปรับลดเงินเดือนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ/รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารกลาง และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายงานการเงินและบัญชีลง 50%

3.ยกเลิกการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2563 ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย

4.ปรับลดสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน

5.ให้นายสถานีและรองนายสถานี ที่ประจำอยู่ ณ สถานีประเทศและสถานีอื่นๆ ในประเทศ ทำการโยกย้ายกลับมาประจำการที่สถานีกรุงเทพฯ

6.ขอความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน ในการลางานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without pay) จำนวน 10-30 วัน


  • 771
  •  
  •  
  •  
  •