เมื่ออยู่ในยุค Metaverse จะมีอาชีพเกิดใหม่อะไรบ้างที่จะฮอตฮิต?

  • 317
  •  
  •  
  •  
  •  

แม้ยุค Metaverse เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เชื่อว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้โลกของเราในหลากหลายด้าน รวมถึง ‘อาชีพเกิดใหม่’ ที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต ซึ่งวันนี้เราขอนำมาเสนอ เพื่อให้ทุกคนเตรียมสกิลให้พร้อมสำหรับก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพที่จะเกิดขึ้น

1.วิศวกรซอฟท์แวร์ (Software Engineer)

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อและโต้ตอบระหว่างกันในโลกเสมือนจริง บริษัทต่าง ๆ จึงต้องการวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบขนาดใหญ่หลายอัตรา สำหรับเข้ามาดูแลในเรื่อง Networking, การจัดเก็บข้อมูล, AI, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP: Natural Langauage Processing) การออกแบบ UI และอื่นๆ

2.นักออกแบบเกม (Game Designers)

นักออกแบบเกม นับว่ามีความสำคัญมากในโลกของ Metaverse เพราะเปรียบเสมือนด่านหน้าในการสร้าง และออกแบบในโลกเสมอนจริงให้มีความโดดเด่น ทั้งการสร้าง Prototyping การสร้างแบบจำลอง การนำเทคโนโลยี  VR และ AR เข้ามาใช้ในการออกแบบ ซึ่งจะต้องออกแบบเกมแบบ end-to-end  และทำงานร่วมกับนักออกแบบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักยุทธศาสตร์ด้านเนื้อหา นักวิจัย วิศวกร และศิลปิน เพื่อสร้างโลกใน Metaverse ให้ประสบความสำเร็จ

 3.ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Managers)

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ จะต้องรับผิดชอบด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับองค์กร ซึ่งหน้าที่สำคัญจะต้องวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ ได้ รวมถึงต้องสามารถจับกระแสความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพื่อนำเสนอโปรดักท์ที่เหมาะสมกับลูกค้า นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจ รับข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้งาน สำหรับนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาให้ผู้ใช้งานได้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

 4.วิศวกรบล็อกเชน (Blockchain Engineer)

วิศวกรบล็อคเชน จะเป็นผู้สร้างและพัฒนาให้องค์กรสามารถทำงานได้บนบล็อกเชน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะธุรกิจในอนาคต จะต้องทำงานบน Blockchain Platforms เพื่อจัดการระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยวิศวกรบล็อกเชน จำเป็นต้องมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และเข้าใจถึง Decentralised Ecosystems  นอกจากนี้ยังควรมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Hybrid Systems และการออกแบบ Blockchain เพื่อตอบโจทย์การงานได้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังต้องทำงานร่วมกับวิศวกรซอฟต์แวร์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ

5. นักวางแผนกลยุทธ์ด้าน NFT (NFT Strategist)

ตอนนี้ NFT หรือ Non-Fungible Token ได้กลายมาเป็นคำศัพท์ที่ได้รับความสนใจในโลกยุค  Metaverse และมีบริษัทจำนวนมากได้ก้าวสู่ NFT ดังนั้น NFT Strategists จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพเกิดใหม่ที่เป็นที่ต้องการมากไม่แพ้กัน โดยนักยุทธศาสตร์ NFT ต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชน ต้องสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ในทางปฏิบัติสำหรับสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไปได้

 

ที่มา : analyticsindiamag


  • 317
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE