เปิดไทม์ไลน์ ‘ม.33 เรารักกัน’ รับเงิน 4,000 บาท ‘ใครได้รับสิทธิ์บ้าง’ และ ‘เงินเข้าวันไหน’

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  

อัพเดทรายละเอียดโครงการ ‘ม.33 เรารักกัน’ มาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บาทตลอดโครงการ ผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’ โดยจะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ ๆ ละ 1,000 บาท ในทุกวันจันทร์

ส่วนไทม์ไลน์ของ ‘ม.33 เรารักกัน’ ได้แก่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนและตรวจสอบการได้รับสิทธิ  www.ม33เรารักกัน.com

วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ธนาคารตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลคัดกรอง

วันที่ 15-21 มีนาคม 2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’

วันที่ 22,29 มีนาคม และวันที่ 5,12 เมษายน 2564 ได้รับวงเงินผ่าน ‘เป๋าตัง’ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการใช้จ่าย

เงื่อนไขผู้รับสิทธิ์

1.สัญชาติไทย

2.ผู้ประกันตน ม.33

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

สำหรับมาตรการนี้คาดว่า จะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายรับสิทธิ์นี้ 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้น 37,100 ล้านบาท


  • 6
  •  
  •  
  •  
  •