“ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์” หลักสูตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ชูภาคอีสาน ต้นแบบการลงทุนสู่ตลาดโลก

  • 40
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

2morrowS_002

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ (2morrow Scaler) จัดพิธีเปิดหลักสูตร 2morrow Scaler รุ่นที่ 1 โดยมี นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาหลักสูตร ได้เปิดเผยว่า การจัดทำหลักสูตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต อย่างไร้พรมแดน โดยมองว่า ด้วยพัฒนาการของนวัตกรรม ทางการเงินและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ทำให้กรอบความคิดการลงทุน และการขยายธุรกิจในปัจจุบันนั้น มีความแตกต่าง หลากหลายกว่ายุคในอดีต และเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างความมั่งคั่ง ขยายธุรกิจได้ไม่จำกัด เพียงแค่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นๆอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งหลักสูตร ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ (2morrow Scaler)

2morrowS_003

ซึ่งการเปิดหลักสูตร ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ ในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาล โดย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติในการมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ รัฐบาลเปิดโอกาส ธุรกิจไทยโตไกลในต่างประเทศ (USA/EU/ASIA/CHINA) โดยพร้อมที่จะสนับสนุน และให้ข้อมูลกับภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและก้าวหน้ายิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังมีคณะทูตจากประเทศอาเซียนทั้ง 5ประเทศ อันได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, มาเลเซีย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาร่วมฟังการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนธุรกิจแบบไร้พรมแดนอีกด้วย

2morrowS_009

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร โดยมี นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการฯ นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา และ นายโอฬาร วีระนนท์  พร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาหลักสูตรฯ นายประจวบ ไชยสาส์น อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และ นายประกาศิต ทิตาราม กรรมการหลักสูตร มีความตั้งใจร่วมกัน โดยยกภาคอีสาน เป็นต้นแบบในการผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่จากหลักสูตรนี้ เพื่อที่จะขยายตลาดการลงทุนในภาคอีสานให้เติบโตและก้าวไกลสู่ตลาดโลก ซึ่งรูปแบบของการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิด และมุมมองจากวิทยากรชั่นนำ ที่เป็นต้นแบบความคิด ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมถึงนักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับโลก มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการ ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจ ลงมือทำ ขยายและพัฒนาธุรกิจในการลงทุน อันจะเป็นหัวหอกสำคัญในการพัฒนาและ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ก้าวไกลไร้อย่างไร้พรมแดน อย่างแท้จริง

2morrowS_007

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 40
  •  
  •  
  •  
  •