AOT เดินสายโรดโชว์ฮ่องกง-สิงคโปร์ตอบรับดี เผย Q3เป็นไปตามคาด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ทอท.เผยกระแสตอบรับโรดโชว์ฮ่องกง-สิงคโปร์ดีเยี่ยม ต่างชาติยังสนใจลงทุนในไทย เร่งทำความเข้าใจ และนำเสนอแผนและทิศทางการลงทุนของทอท. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เตรียมเดินสายไปยังอเมริกาและยุโรป เดือนกันยายนและตุลาคม เผยผลประกอบการไตรมาส 3 กำไรลดลงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จากปัจจัยภายในประเทศ ย้ำปี2557กำไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษไม่น้อยกว่าปี 2556

นางพูลศิริ วิโรจนาภา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยถึงการเดินทางไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงว่า นักลงทุนให้ความสนใจข้อมูลที่ทาง ทอท.นำเสนอ ซึ่งจากการสอบถามนักลงทุนยังคงสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยและหลักทรัพย์ของไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ จากอัตราการเติบโตที่ดี รวมไปถึงมีแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน

โดยการเดินทางไปเพื่อนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้ ทอท.ได้มีโอกาสทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ภายในประเทศที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของภาพรวมการดำเนินการของ ทอท. ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน รวมไปถึงจำนวนเที่ยวบินการขนส่งที่ใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตราการบินและรายได้ที่ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และเป็นไปตามที่ ทอท.ได้ประเมินไว้ ขณะที่ได้นำเสนอแผนการดำเนินการในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ที่ทาง ทอท.จะดำเนินการเพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสาร และจำนวนสายการบินที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเดินทาง รวมถึงการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับนักลงทุนถึงการดำเนินการที่มีแผนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยรักษาอัตราการเติบโตในเรื่องของรายได้ และกำไรของ ทอท.ในระดับที่ดีและสม่ำเสมอ

AOT

ทั้งนี้ จากการสอบถามเบื้องต้นนักลงทุนมีความเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่นักลงทุนมีการลงทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน และโดยส่วนมากเป็นการลงทุนในระยะยาวที่มองผลประกอบการในอนาคตเป็นปัจจัยสำคัญ อีกทั้งที่ผ่านมาเมื่อเกิดสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยก็สามารถคลี่คลาย หรือฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ทอท. เป็นบริษัทฯหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นกัน

“เป้าหมายของการเดินทางไปโรดโชว์ในครั้งนี้ เพื่อรับรู้ความเข้าใจของนักลงทุนต่างชาติถึงสถานการณ์ภายในประเทศ และชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน และการดำเนินงานของ ทอท. และที่สำคัญคือ

แผนการดำเนินการที่เป็นระบบ และมีการวางแผนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ทอท.ที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ และสะท้อนออกมาด้านผลประกอบการ โดย ทอท.เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้มีการขยายตัว ซึ่งจะยิ่งทำให้ต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วย” นางพูลศิริ กล่าว

ทั้งนี้ ทอท. ยังมีแผนที่จะเดินทางไปโรดโชว์ที่ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายนและตุลาคม

นางพูลศิริ กล่าวถึงผลประกอบการไตรมาส 3 ว่า แม้ว่าผลประกอบการจะมีการปรับตัวลดลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ที่ทางทอท.ได้มีการประเมินไว้แล้ว จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ทอท. ได้พยายามปรับลดลงค่าใช้จ่าย และการสร้างรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากรายได้จากการบิน รวมไปถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ำ ทำให้สามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวและปริมาณเที่ยวบินที่ลดลง โดยปีนี้คาดว่าอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารเพียง 2-3% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 10%

อย่างไรก็ตาม ทอท. เชื่อว่าในช่วงไตรมาส 4 ของปี จะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวและปริมาณเที่ยวบินกลับมาสู่ภาวะปกติ รวมไปถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีแบบแผนและมีความชัดเจนถึงการดำเนิน โครงการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการปี 2557 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะมีกำไรสุทธิที่ไม่รวมรายการ พิเศษไม่ต่ำกว่าปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิไม่รวมรายการพิเศษอยู่ที่ 9,652 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลประกอบการในไตรมาส 3/57 บริษัทมีรายได้ 9,095.81 ล้านบาท ซึ่งลดลง 6.37 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 2,479.46 ล้านบาท ลดลง 21.34% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนผลประกอบการ 9 เดือน (ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2557) บริษัทมีรายได้ 30,020.39 ล้านบาท ลดลง 4.72% และมีกำไรสุทธิ 9,947.34 ล้านบาท ลดลง 10%


  •  
  •  
  •  
  •  
  •