Apple เผยแพร่กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตพีไอเอ็มใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Apple เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักการศึกษาทั่วโลก

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

Apple หยิบยกเรื่องราวของโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) ในการใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Apple เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนขึ้นมานำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักการศึกษาทั่วโลก โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็มเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย เปิดตัวในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการศึกษาและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Apple อย่างต่อเนื่อง เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Apple Distinguished School หรือศูนย์รวมความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่สามารถสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ Apple ในด้านการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โดดเด่น

 

 

นักการศึกษาตลอดจนนักเรียนทุกคนที่นี่จะใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยแต่ละคนจะมี iPad คนละ 1 เครื่อง นักการศึกษาทุกคนผ่านการอบรมและเรียนรู้เทคนิคการสอนเพิ่มเติมจากโปรแกรม Apple Professional Learning หรือโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ฟรี ที่รวบรวมเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนคำแนะนำที่นักการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้และสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ โปรแกรมสำคัญๆ ที่โรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้แก่แอปงานชั้นเรียนที่ผู้สอนสามารถทำงานร่วมกับนักเรียนแบบเรียลไทม์, เทคโนโลยีความจริงเสริม, Keynote รวมไปถึงการสอนการเขียนโค้ดผ่านการเข้าร่วม Swift Coding Club

 

 

เสียงสะท้อนจากนักการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม ในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนการสอนพบว่าทุกคนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น อีกทั้งยังเปิดกว้างให้ความคิดสร้างสรรค์ จดจำและเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

 

วันนี้ Apple ได้นำเสนอเรื่องราวและบทสัมภาษณ์ของนักการศึกษาที่โรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม เพื่อเป็นการเชิดชูและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักการศึกษาคนอื่นๆ ทั่วโลก ผ่านทางเว็บไซด์ของ Apple ซึ่งเข้าถึงนักการศีกษาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ ที่นี่

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •