เนสท์ ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ โชว์ความสำเร็จโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพระดับอินเตอร์ Bangkok Bank InnoHub ในประเทศไทย จัด Demo Day ให้กลุ่มนักลงทุนไทยและต่างชาติ

  • 73
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Bangkok Bank InnoHub Demo Day1

เนสท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัด Bangkok Bank InnoHub Demo Day ให้สตาร์ทอัพจำนวน 8 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัคร 119 รายจาก 32 ประเทศ ได้แสดงศักยภาพนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อนักลงทุนไทยและต่างประเทศ ภายหลังสิ้นสุดโครงการบ่มเพาะหลักสูตรเข้มข้นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคระดับโลกโครงการแรกในประเทศไทย

โครงการ Bangkok Bank InnoHub ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคที่มีผู้บริหารอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จากทุกประเทศทั่วโลก ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2560 เพื่อคัดเลือกบริษัทสตาร์ทอัพจำนวน 8 ทีม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์ ก่อนจัดเวทีวัน Demo Day เปิดโอกาสให้บริษัทสตาร์ทอัพทั้ง 8 ทีมได้นำเสนอแผนธุรกิจต่อกลุ่มนักลงทุน ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศอาเซียน

ทั้งนี้ สตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมอบรมทั้ง 8 ทีม ประกอบด้วย ทีมผู้พัฒนาบริการด้าน Wealth Management 3 บริษัท ได้แก่ Bambu, Bento และ Canopy จากประเทศสิงคโปร์ ด้าน Security ได้แก่ Covr Security ประเทศสวีเดน ด้าน Block chain ได้แก่ Everex ประเทศไทย ด้าน Lending ได้แก่ First Circle ประเทศฟิลิปปินส์ ด้าน P2P Invoice Trading ได้แก่ Invoice Interchange ประเทศสิงคโปร์ และด้าน Mutual Fund Investment ได้แก่ FundRadars ประเทศไทย

Bangkok Bank InnoHub Demo Day2

Bangkok Bank InnoHub Demo Day3

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 73
  •  
  •  
  •  
  •