ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “กลยุทธ์สร้างแบรนด์เครื่องสำอางไทยให้รวยและดังอย่างยั่งยืน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

UTCC-1

ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย ปัจจุบันมีแบรนด์เครื่องสำอางไทยเกิดขึ้นจำนวนมากในตลาด ทั้งแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการความรู้ด้านวิจัย จึงได้ดำเนินการจัดสัมมนาขึ้น ในหัวข้อ “กลยุทธ์สร้างแบรนด์เครื่องสำอางไทยให้รวยและดังอย่างยั่งยืน” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ โดยจัดสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/BrandcenterUTCC แล้วส่งเอกสารมาที่เบอร์โทรสาร 02-692-3750 หรือ อีเมล์ brandteamutcc@hotmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 (รับจำนวนจำกัด 40 คน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02-697-6355-6 หรือทางอีเมล์ brandteamutcc@hotmail.com

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 10
  •  
  •  
  •  
  •