โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

  • 29
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

HC0123

ภาวะหัวใจล้มเหลว นับเป็นภัยเงียบที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งคาดการณ์ว่าในจำนวนประชากรกว่า 60 ล้านคนนั้นอาจจะมีผู้ป่วยแฝงอยู่อย่างน้อยถึง 1 ล้านคน ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ จึงริเริ่มก่อตั้งคลินิคภาวะหัวใจล้มเหลวโดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังริเริ่มขยายองค์ความรู้ในการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่ 15 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ป่วยต่อไป

ในนามตัวแทนของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ เรามีความยินดีเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการแถลงข่าวครั้งสำคัญซึ่งนับเป็นครั้งแรกของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ที่ได้รวบรวมคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะหัวใจล้มเหลว รวมถึง 5 โรงพยาบาล ที่ได้เข้ารับการอบรมพร้อมนำไปจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวได้จริงตามนโยบาบกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมาร่วมเปิดเผยถึงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว ปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลเชิงสถิติ และระบบการดำเนินงานของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลวอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและองค์รวม เป็นต้น

โดยงานดังกล่าว จัดที่ห้องประชุม 200 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน
เวลา 12.00 น. – 15.00 น.

 

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 29
  •  
  •  
  •  
  •