กระชากความเชื่อ 5 ประการในยุค ‘ดิจิทัลเปลี่ยนโลก’ คุณคิดถูกหรือมองผิด?

  • 26
  •  
  •  
  •  
  •  

ขณะที่ไทยให้ความสำคัญและผลักดันประเทศให้เข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับคำว่า “นวัตกรรม” เช่นกัน แต่ท่ามกลางเทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนี้ คุณมั่นใจหรือยังว่า…ความเข้าใจและมุมมองที่มีนั้นถูกต้องแล้ว

Tom Bianculli ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเทคนิค ซีบรา เทคโนโลยีส์ ออกมาแสดงความเห็นว่า นับตั้งแต่รัฐบาลไทยประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสู่เทคโนโลยีและดิจิทัล นวัตกรรมจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นสู่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรม แต่แนวโน้มดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศไทย ทั่วโลกก็ต้องการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน รวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่ง 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดต่างร่วมมือเพื่อหาแนวทางผลักดันนวัตกรรมโลกยุคดิจิทัล ทั้งที่เอื้อต่อการสร้างโอกาสและขจัดความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

Tom เล่าอีกว่า Vijay Vaitheeswaran บรรณาธิการธุรกิจชาวจีน จากนิตยสาร The Economist เคยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำว่า “นวัตกรรม” ไว้ว่า นวัตกรรมถูกนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยและถูกตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วหมายถึงอะไร ซึ่งตัวเขามองว่านวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 คือความสามารถในการมองเห็น การมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นและทำสิ่งในสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์อย่างแท้จริง

shutterstock_512201887

ดูเหมือนว่า “ความสามารถในการมองเห็น” จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับประเทศไทยในยุค 4.0 เนื่องจากเรามีความสามารถด้านเทคโนโลยีในการได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อได้รับ มีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการและใช้งานได้แบบเรียลไทม์ แต่ขณะเดียวกัน…บรรดาผู้บริหารจำนวนมากกลับไม่ได้คิดเช่นนั้น เพราะในงานประชุมสุดยอดนวัตกรรมเศรษฐศาสตร์ (Economist Innovation Summit) พวกเขาต่างเห็นพ้องกันว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เครื่องสำคัญที่สุดในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล แต่กลับกลายเป็น “ทรัพยากรแรงงานมนุษย์”

เพื่อพิสูจน์แนวคิดดังกล่าว เราจึงรวบรวม 5 ความเชื่อที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนโลกสู่ยุคดิจิทัล มาให้ลองเช็ค ว่าคุณเห็นและเข้าใจเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง…?

ความเชื่อที่ 1 : เทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญสำหรับจัดการการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ เพราะเทคโนโลยีนั้นเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงแรงงานในยุคดิจิทัล ด้วยการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรมนุษย์และการขับเคลื่อนข้อมูลอย่างชาญฉลาด องค์กรจะสามารถเพิ่มทุนมนุษย์และปรับทิศทางการเพิ่มคุณค่าสู่การทำงาน เช่นเดียวกับการลดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

shutterstock_596722127

ความเชื่อที่ 2 : ความคาดหวังของลูกค้าแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และการบริการ

ความคาดหวังไม่สามารถกำหนดได้ตายตัว! ยกตัวอย่าง Uber ซึ่งไม่ว่าจะผู้ใช้บริการจะเป็นใคร ผู้บริโภค คนไข้ หรือคนทั่วไป แต่ทั้งหมดล้วนมีความคาดหวังในระดับสูงต้องการการบริการที่ดีที่สุดจากผู้ให้บริการ ดังนั้น…การให้บริการที่ดีที่สุดจึงเป็นบรรทัดฐานของทุกอุตสาหกรรม แบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องพิจารณาถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า นอกจากนี้ผลการศึกษาล่าสุดจากซีบรา เทคโนโลยีส์ เปิดเผยว่าเกือบ 80% ของผู้ค้าปลีกสามารถตกแต่งร้านค้าสำหรับลูกค้าในปี 2564 ได้ เนื่องจากผู้ค้าปลีกสามารถรู้ล่วงหน้าเมื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดินเข้ามาในร้าน

ความเชื่อที่ 3 : การค้นพบเชิงสร้างสรรค์เป็นผลมาจากการวิเคราะห์เชิงลึกและเจาะจงเฉพาะอุตสาหกรรม

เรื่องนี้ถือเป็นความจริงเพียงบางส่วน เนื่องจากผู้บริหารสามารถสรรหาความคล้ายคลึงกันและแรงบันดาลใจจากทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ก่อนจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่…ผู้บริหารควรทบทวนตัวอย่างและเกณฑ์มาตรฐานที่ดีที่สุด โดยไม่นำหน่วยงาน บริษัทอื่นๆ มารวมอยู่ในกระบวนการคิด ยกตัวอย่างเช่น จากความสามารถในการให้บริการการติดตาม NFL ซีบราฯ ได้ทำให้นักกีฬาและทีม สามารถเข้าถึงเวลาแบบเรียลไทม์ที่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสนาม ทำให้ผู้อำนวยการฝ่ายการอุตสาหกรรมของคลังสินค้า คิดถึงความเป็นไปได้ของการค้นพบการมองเห็นการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์นี้ในคลังสินค้า

ความเชื่อที่ 4 : ธุรกิจควรมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน

แท้จริงแล้วเพียงแค่1% ของการปรับปรุงในซัพพลายเชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาลและสร้างรายได้ทางโอกาสมากขึ้น เช่น ในการบรรทุกสินค้าปริมาณอากาศจะคิดเป็น 30% ของปริมาณสินค้าที่บรรทุก ดังนั้นการขจัดความไร้ประสิทธิภาพในการบรรจุมวลสารและการเชื่อมต่อของดิจิทัล ซัพพลายเชน สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังกระบวนการผลิตตั้งแต่แรกเริ่ม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการสะสมข้อมูลจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การบรรทุกสินค้า ทำให้ผู้จัดการโรงงานมั่นใจได้ว่ามุมมองการทำงานแบบเรียลไทม์จะทำให้การบรรทุกสินค้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อที่ 5 : คุณเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี้

ถือเป็นความเชื่อที่ไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนที่สุด ทั้งในเชิงบริษัทที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของดิจิทัล บริษัทที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารที่ตัดสินใจลงทุน ควรคิดในแง่มุมที่แตกต่าง ทั้งด้านวัตถุประสงค์ กระบวนการ และการใช้กลยุทธ์ เพื่อนำมาสู่การเปิดรับนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจแบบ B2B ก็ถือเป็นข้อดีจากการแข่งขันในรูปแบบใหม่.

 

 


  • 26
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน