ดีเคเอสเอช ประเทศไทย เน้นให้การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตแก่เด็กนักเรียนใน จ.สุราษฏ์ธานี ผ่านกิจกรรม ‘วันเล่น’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Re

นายอทินันท์ ยงรัตนกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และ นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จังหวัดสุราษฏ์ธานี ร่วมกับ มูลนิธิไรท์ ทูเพลย์ เปิดงานกิจกรรม วันเล่น” เด็กนักเรียนจำนวน 90คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานร่วมกัน การจัดการด้านอารมณ์ การตั้งเป้าหมาย รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิตอื่นๆ ผ่านกิจกรรม วันเล่นโดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อพัฒนาชีวิตของเด็กไทยภายใต้โครงการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2449”  และได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และเชียงใหม่ รวมทั้ง งานเพื่อการกุศล หรือ DKSH Charity Day ณ กรุงเทพมหานคร โดยพนักงานของบริษัทฯกว่า 11,000 คนและคู่ค้าทางธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์นี้อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •