“ดอยคำ” มั่นใจขึ้นแท่นผู้นำตลาดสินค้าสุขภาพ ด้วยกลยุทธ์ PRODUCT EXTENSION

  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชวิสัยทัศน์และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของชาวบ้านบนดอยซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอยอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในตอนนั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ชาวบ้านบนดอยหันมาปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวแทน แต่ด้วยพื้นที่เพาะปลูกนั้นอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและแหล่งรับซื้อ จึงเกิดปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา ประกอบกับในบางช่วงฤดูจะมีผลผลิตที่ล้นตลาด ปัจจุบัน “ดอยคำ” ยังคงสืบสานพระราชปณิธานตามแนวทาง “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย”

DoiKham_1

นายสรภัส สุตเธียรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2559 ที่ผ่านมา “ดอยคำ”ได้สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น หลังการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ภาพลักษณ์สินค้ามีความทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพของผู้บริโภคในปัจจุบัน สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคโดยเน้นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากคลิปวิดีโอชุด “ดอยคำขอโทษ” ที่แพร่กระจายไปตามสื่อ Social Media ต่างๆ สื่อ Out of home ย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ นับว่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้แบรนด์เป็นที่พูดถึง และเกิดเป็นกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์ของทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ดอยคำ ขึ้นเป็นแบรนด์ชั้นนำของธุรกิจน้ำผลไม้ประเภท Premium และ Medium โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 26% ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 2 ในธุรกิจน้ำผลไม้พร้อมดื่มของไทย และในปีที่ผ่านมานับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ ผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วง ๙๙% และผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศ ๙๙% ของเราได้รับรางวัลการันตีผลิตภัณฑ์รสชาติดี Superior Taste Award ปี 2016 จากสถาบันเพื่อรับรองรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม ระดับนานาชาติ (iTQi) ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่ทุ่มเทให้กับการทดสอบและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติดีเลิศ ทำให้แบรนด์ “ดอยคำ” เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีโอกาสเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศเพื่อรองรับ การเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยในช่วงแรกจะส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV+3 ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน สำหรับในประเทศ เราเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เป็นเจ้าของร้านดอยคำในรูปแบบเฟรนไชส์(ร้านครอบครัวดอยคำ) ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อขยายสาขาและฐานผู้บริโภคให้รู้จักแบรนด์มากยิ่งขึ้น”

DoiKham_2 

สำหรับกลยุทธ์ของแบรนด์  “ดอยคำ” ไตรมาสที่ 2 ในปี 2560 นี้ นายสรภัส สุตเธียรกุล กล่าวว่า “ดอยคำ”ได้วางกลยุทธ์ Product Extension โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในท้องตลาด และเพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ครบทุกเซกเมนท์ภายในปีนี้ ดังจะเห็นได้จากที่ผ่านมาเราได้พัฒนาสูตรน้ำมะเขือเทศ ได้แก่ น้ำมะเขือเทศ ๙๙% สูตรโซเดียมต่ำ และน้ำมะเขือเทศผสมน้ำผลไม้รวม ๙๘% ม็อกเทล เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภครักสุขภาพที่หลากหลาย ส่งผลให้ “ดอยคำ” กลายเป็นแบรนด์อันดับ 1  ผู้นำตลาดน้ำมะเขือเทศในประเทศไทย อีกทั้งยังได้พัฒนาสูตรน้ำผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพร ออกมาวางจำหน่าย ได้แก่ น้ำเสาวรส ๕๐% สูตรน้ำตาลน้อยกว่า และเครื่องดื่มเจียวกู้หลานและดอกคำฝอยสูตรไม่เติมน้ำตาล ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค รวมถึงการมุ่งเน้นการตลาดแบบสร้างสรรค์ที่ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และกีฬารายการต่างๆ การจัดกิจกรรม โรดโชว์จัดชิมสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ฟิตเนส แหล่งชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรด้านต่างๆ เพื่อให้เข้ากับยุคประเทศไทย 4.0 มาผนวกเข้ากับการดำเนินงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน เช่น พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับลูกค้าร้านดอยคำ ผ่านระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย การพัฒนาไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี  แบบ Smart Farming รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-commerce ที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ครับ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE