ฟูจิ ซีร็อกซ์ เข้าร่วมโครงการ “ให้ข้าว = ช่วย” พร้อมนำข้าวไปมอบให้สถานสงเคราะห์จำนวน 10 ตัน

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Fuji-xerox-2

เมื่อเร็วๆ นี้ มร. โคจิ เทสึกะ ประธานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรร่วมก่อตั้งหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) ในโอกาสที่ฟูจิ ซีร็อกซ์ เข้าร่วมเป็น 1 ในองค์กรริเริ่ม (Pioneer Organization) ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” โดยฟูจิ ซีร็อกซ์ได้สนับสนุนซื้อข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรจำนวน 10 ตัน และนำข้าวทั้งหมดไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา, สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการหญิงจังหวัดนนทบุรี (บ้านราชาวดีหญิง) และสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย (บ้านราชาวดีชาย) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่น้องๆ

Fuji-xerox-1

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •