เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เชิญชวนชาวไทยเก็บบันทึกและส่งต่อ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

father-1

father-2

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดทำ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์ โดยคัดเลือก ๗๐ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ ประกอบพระบรมสาทิสลักษณ์ที่บรรจงวาดด้วยความจงรักภักดีโดย ๑๐ ศิลปินร่วมสมัย ได้แก่ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ เกริกบุระ ยมนาค นวลตอง ประสานทอง สมนึก คลังนอก จิตสิงห์ สมบุญ ปวันรัตน์ นาคสุริยะ มณีรัตน์ บัณฑุกัมพล ทวีศักดิ์ ศรีทองดี วิศุทธิ์ พรนิมิตร และธีรวัฒน์ เฑียรฑประสิทธิ์ โดยจะเผยแพร่วันละ ๑๐ ภาพ ต่อเนื่อง ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บบันทึก ส่งต่อ พร้อมยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป ผู้สนใจสามารถเก็บบันทึกและส่งต่อ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ได้ที่แฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ 

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE