[PR] เริ่มแล้ว “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี2 เปิดรับแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ ลุ้นเงินล้าน

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

++++a++¦º-¦G¦-++T¦++--+

ธนาคารออมสินเดินหน้าต่อ จัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่  “ออมสิน  จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 เปิดโอกาสนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ สร้างโอกาสผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557

       ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเล็งเห็นความสำคัญของการผลักดันเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEsเพราะเชื่อว่าเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการ “ออมสิน. . .จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 เนื่องจากภายหลังที่เปิดตัวโครงการดังกล่าวในโอกาสครบ 100 ปี ธนาคารออมสิน เมื่อปี 2556 นั้น พบว่า ได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มนักคิด กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมาก มีทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,200 ทีม และได้มีโอกาสเห็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่มีความน่าสนใจเพียงใด ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง จึงจัดเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยในปีที่ 2 นี้ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจ ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน ปี 2 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2557 ว่า ทีมผู้เข้าประกวดจะมีจำนวนไม่เกินทีมละ 3 คน ต่อ 1 แนวคิดธุรกิจ โดยดาวน์โหลดเอกสารที่ www.gsb100tomillion.com หลังจากสมัครลงทะเบียนเข้ามาแล้ว ต้องส่งผลงานโดยกรอกแบบฟอร์มอธิบายแนวคิดธุรกิจ ตัวสินค้าหรือบริการ ความโดดเด่น กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงงบประมาณการลงทุน และแผนงานทางการเงิน พร้อมกับส่งคลิปแนะนำตัวและแนวคิดธุรกิจความยาวไม่เกิน 3 นาที ทางไปรษณีย์หรืออีเมล์

ñ+¦+-¬++ß+-¦+.a-í¬--

ดร.ธัชพล (ขวา) และผศ.ดร.เอกชัย (กลาง)

หลังจากนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำการคัดเลือก 100ทีม ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาจากผลงานที่มีความสร้างสรรค์ โดดเด่น แตกต่าง มองเห็นโอกาสทางการตลาด มีโอกาสสร้างการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างยั่งยืน จากนั้นทั้ง 100 ทีมที่ได้รับคัดเลือก จะเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการทำธุรกิจเข้ามาให้ข้อมูลทางทฤษฎี ซึ่ง 100 ทีมที่เข้ารอบดังกล่าวจะได้รับเงินสนับสนุนในเบื้องต้นทีมละ5,000บาท จากนั้นนำแผนกลับไปปรับปรุง เพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือก10ทีมสุดท้าย ที่จะได้เข้ามารับคำปรึกษา และCoachingอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและการตลาด เพื่อกลับไปปรับแนวทางธุรกิจครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ยังจะได้นำคลิปทั้ง10ทีมไปเผยแพร่ในFacebookเพื่อเปิดให้ลงคะแนนโหวตรางวัลPopular Voteก่อนที่จะนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลโครงการประกวด “แนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 ประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 500,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 200,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 แนวคิดธุรกิจ จะได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
 • รางวัลผู้ร่วมโหวต 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท
 • รางวัล “ออมสิน แมวมอง” มูลค่า 10,000 บาท

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจของธนาคารออมสินที่สำคัญ คือการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ผ่านโครงการ และกิจกรรม ต่างๆ อีกมากมายที่ธนาคารฯ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานราก ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับธุรกิจ รวมถึงยังเป็นแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย ได้แก่ สินเชื่อธนาคารประชาชน สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นต้น โครงการประกวด “แนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 เป็นโครงการที่จุดประกายให้เยาวชนได้เริ่มต้นการคิดทำธุรกิจด้วยตนเอง พร้อมกับได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทั้งจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ และการทำ workshop ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นฐานความรู้ที่มีคุณภาพ และมีค่าอย่างยิ่ง จึงเชื่อว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะนำไปปรับใช้และต่อยอดในการทำธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกทิศทาง และเกิดคุณประโยชน์ทั้ง ระบบสังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือผู้ที่สนใจสามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion

ประมวลภาพบรรยากาศงาน

ßóí+-¦a¬+¡¬+S-a¦+-++T++-í-¦í-+-+T-º-++ñ8 ok1 ¦T-º¦+í+ a++-+-¦¦8 ¦T-º¦º+í++-º¦-+¬¦-a+++Gñ+ºí-+++1ó¦---+F¬-T¦-.6


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •