กสิกรไทยสำรองเงินสด 35,000 ล้านบาท รับเทศกาลปีใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

klogo

ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 30 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 35,000 ล้านบาท

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 11,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,400 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 6,600 ล้านบาท

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 9,200 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 10,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 14,000 ล้านบาท
ยอดสำรองเงินสดผ่านสาขาในปีนี้จะไม่แตกต่างไปจากปีที่แล้ว ส่วนยอดสำรองเพื่อเครื่อง ATM จะสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 3% เนื่องจากแนวโน้มการใช้โดยเฉลี่ยในปีนี้สูงขึ้นจากปีก่อน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •