Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2017 ต่อยอดความสำเร็จ ขยายความแข็งแกร่งในอาเซียน-ญี่ปุ่น จับมือ ‘BOI’ เชื่อมโยงการลงทุนทั่วโลก

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Krungsri_01

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) จัดงาน Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2017 ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยมีการจับคู่เจรจาธุรกิจรวมกว่า 430 คู่ ผู้ประกอบการในไทย ญี่ปุ่น และอาเซียนเข้าร่วมสร้างโอกาสการเติบโตให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไทยให้สามารถขยายความแข็งแกร่งในเวทีโลก พร้อมทั้งจับมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมผลักดันการลงทุนในต่างประเทศ

นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่ Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2017 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและญี่ปุ่นที่ทวีมากขึ้นทุกปี ที่สำคัญในปีนี้นอกจากจำนวนบริษัทจากกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นแล้ว การจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการในฟิลิปปินส์เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก
สะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของเครือข่ายกรุงศรี-MUFG อย่างชัดเจน

“Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2017 จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ และเป็นโอกาสในการขยายขอบเขตทางธุรกิจของตนเองออกไปต่างประเทศ สำหรับกรุงศรีแล้ว กิจกรรมจับคู่ธุรกิจนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าบริการทางการเงิน ด้วยการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าให้กับลูกค้าของเรา ผ่านเครือข่ายและศักยภาพที่แข็งแกร่งของกรุงศรีและ MUFG แล้ว เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนความเติบโตของธุรกิจไทยสู่เวทีโลก ดังที่เห็นจากธุรกิจเกิดขึ้นจากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในปีที่ผ่านมาๆ เป็นจำนวนมาก” นายโกโตะ กล่าว

สำหรับในปี 2560 นี้ กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่เข้าร่วมในกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ และยังมีผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกอีกด้วย

ภายในงาน Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2017 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารแห่งโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด (BTMU) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น โดยจะร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลงทุน พัฒนา และเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปลงทุนในต่างประเทศและผู้ประกอบการในญี่ปุ่นที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทย

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •