กรุงศรีหนุนลูกค้า SME ขยายธุรกิจ และโอกาสการลงทุนในเมียนมา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำผู้ประกอบการ SME ไทย 40 ราย ครอบคลุมภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรม “เดินทางสู่โอกาสเติบโตทางธุรกิจ… สู่ตลาดเมียนมา” ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา สนับสนุน SME ไทยเข้าใจสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการลงทุนในเมียนมา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนร่วมบรรยายและเสวนาเจาะลึกถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในเมียนมา การสร้างเครือข่ายและโอกาสการจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการเมียนมา กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นพันธกิจสำคัญของกรุงศรีในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทยและตอกย้ำศักยภาพของกรุงศรีในการผสานความเชี่ยวชาญในระดับประเทศกับศักยภาพเครือข่ายที่แข็งแกร่งระดับโลกของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

krungsri_1

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “กรุงศรีให้ความสำคัญและสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้า SME สู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญและมีแนวโน้มปริมาณการค้าการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและสูงที่สุดใน CLMV รวมถึงศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและกำลังซื้อในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากฐานประชากรและวัยแรงงานที่สูงเป็นอันดับ 2 ใน CLMV”

“กิจกรรม “เดินทางสู่โอกาสเติบโตทางธุรกิจ…สู่ตลาดเมียนมา” เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่กรุงศรีมุ่งเน้นในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการขยายธุรกิจ ผ่านการให้ข้อมูลและความรู้ด้านการลงทุน ประสบการณ์การทำธุรกิจแบบเจาะลึก การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับนักธุรกิจเมียนมาและนักธุรกิจไทยในเมียนมาจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมกับการสำรวจตลาดค้าปลีก และตลาดก่อสร้าง ในกรุงย่างกุ้ง ทั้งนี้ กรุงศรีมีสำนักงานผู้แทนอยู่ที่เมียนมาทำให้มีความพร้อมในการให้บริการการเงินอย่างครบวงจรต่อผู้ประกอบการไทย เมียนมา หรือลูกค้าต่างชาติที่ทำธุรกิจในเมียนมาผ่านกรอบความร่วมมือกับ MUFG ซึ่งมีสาขาแบบเต็มรูปแบบในกรุงย่างกุ้ง” นายสยามกล่าวเพิ่มเติม

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •