ธนาคารกรุงไทย เปิดโครงการสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ปีที่ 3

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Krungthai-bank-1

ศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสาร และภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย เปิดตัวโครงการ “สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน” สร้างโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้นโยบายการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการตอบแทนสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะทำอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับน้องๆ ที่พิการทางการได้ยิน สามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้สร้างมิติใหม่ทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นโดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในชื่อชุด “ของขวัญ” เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปหันมาสร้างโอกาสและร่วมกันมอบโอกาสให้กับน้องๆ ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองจนเป็นกำลังที่สำคัญของสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป ณ Banking Hall ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 (นานาเหนือ)

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •