เครือ LPN ปรับทัพใหญ่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

  • 26
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

LPN-1

เครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จัดแถลงข่าว “LPN, YEAR OF SHIFT” ปรับกระบวนทัพครั้งใหญ่ ก้าวสู่ “บริบทใหม่แห่งความยั่งยืน” แบ่งกลุ่ม 2 ธุรกิจ มุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ รับบริหารงานนอก แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยหัวใจของการปรับครั้งใหญ่นี้เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน นำโดย นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือ LPN ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ เมื่อไม่นานมานี้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 26
  •  
  •  
  •  
  •