เชิญชวนนิสิต-นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่29” ประจำปี 2558

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

โอกาสดีดีมาถึงแล้ว กับโครงการอบรมพิเศษ “นักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 29” (MARKETING TRAINEE#29) “Next Station … Real Life เพราะสถานีต่อไปคือชีวิตจริง” สำหรับนิสิต-นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการตลาดในปีการศึกษา 2557 จากสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกธุรกิจ มุ่งเน้นให้นิสิต-นักศึกษาได้ความรู้ทางด้านการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ พร้อมประยุกต์ใช้เข้ากับ Modern Trade & Traditional Trade การพัฒนาบุคลิกภาพ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ และได้จัดทำแผนการตลาดจากกรณีธุรกิจจริง

finallyjmatedit-700

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 
โทรศัพท์ 0 2679 7360-3 โทรสาร. 0 2285 5988 เวลา 09.00 – 16.00 น. www.facebook.com/smartjmat และ www.marketingthai.or.th


  •  
  •  
  •  
  •  
  •