อยากให้ MarketingOops! ดีขึ้นอย่างไร บอกเลย! พร้อมลุ้นรับ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไทเป 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  

postcontent700x430

อยากให้ MarketingOops! ดีขึ้นอย่างไร อยากให้เราปรับปรุงตรงไหน บอกเลย! พร้อมลุ้นรับ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไทเป 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง เพียงร่วมตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นให้ครบทุกข้อที่ https://www.marketingoops.com/surveys/ เพื่อทีมงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านทุกท่านมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2560

*** ประกาศผล วันที่ 27 กันยายน 2560 ***

ของรางวัล :

-บัตรโดยสารไป-กลับ NokScoot ชั้นโดยสารแบบ ScootBiz เส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง) – ไทเป (เถาหยวน) จำนวน 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่ากว่า 44,000 บาท
-บัตรโดยสารไป-กลับ NokScoot ชั้นประหยัด FlyBag เส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง) – ไทเป (เถาหยวน) จำนวน 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่ามากกว่า 21,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสาร :

– สามารถใช้สำหรับเที่ยวบินของสายการบินนกสกู๊ต เส้นทางบิน กรุงเทพ-ไทเป ในชั้นโดยสารแบบประหยัด FlyBag หรือ ScootBiz ตามประเภทของบัตรโดยสารของรางวัลที่ได้รับเท่านั้น
– ไม่สามารถขอคืนเงินได้
– ผู้รับรางวัลจะต้องทำการจองและออกบัตรโดยสารก่อนวันเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
– บัตรรางวัลนี้สามารถใช้เดินทาง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น (ไม่สามารถยืดระยะเวลาได้)
– หลังจากออกบัตรเดินทางแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางได้
– ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในช่วงเวลาต่อไปนี้ 13-15, 21-23 ตุลาคม 2560
– ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากบัตรเดินทางและภาษีน้ำมัน อาทิ ภาษีสนามบิน น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมใต้ท้องเครื่อง ค่าประกันการเดินทาง โรงแรม รถเช่า และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ โดยสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่ Call Center โดยมีค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตรเครดิต
– รางวัลบัตรโดยสารนี้ ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าทุกกรณี หากพบ สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนรางวัล
– สายการบินนกสกู๊ต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน 
– คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากความคิดเห็นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นได้โดนใจที่สุด

หมายเหตุ : 
– คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
– ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัทในเครือ เข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้


  • 21
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE