103.58.148.118

PR News

Ξ Leave a comment

มิวเซียมสยาม เปิด นิทรรศการถาวรชุด ‘ถอดรหัสไทย’

posted by  130 views

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

as01

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (คนกลาง) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (ที่ 3 จากซ้าย) นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเปิดนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” นิทรรศการชุดใหม่ โดยมิวเซียมสยาม ที่บอกเล่าเรื่องราว และพัฒนาการความเป็นไทย ผ่านเทคโนโลยี วิธีการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ และเน้นให้ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Marketing Oops!

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


4 + = twelve

Recent Posts

Facebook