“OTOP Premium Go Inter” ประกาศศักยภาพสู่การส่งออกในงาน BIG + BIH October 2016

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

การผสมผสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การสร้างตราสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาดเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งหมดนี้ได้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าสินค้า OTOP หรือสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น ไม่เพียงผู้บริโภคชาวไทยเท่านั้น แต่สินค้า OTOP ของไทยยังสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

otop1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้า OTOP ไปยังต่างประเทศ จึงเกิดโครงการ “นิทรรศการ TOP OF OTOP” ขึ้นใน งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน เดือนตุลาคม 2559 หรือ BIG + BIH October 2016

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการ TOP OF OTOP ในครั้งนี้ จึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแก่ผู้ซื้อต่างประเทศทั่วโลกที่มางาน BIG + BIH October 2016 ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการผลักดันสินค้า OTOP ของไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ”

“นิทรรศการ TOP OF OTOP ที่จัดขึ้นในงาน BIG+BIH October 2016 จะเป็นการจัดแสดงสินค้าต้นแบบของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อการส่งออก ปี 2559 โดยผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มนี้ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นและทีมนักออกแบบมืออาชีพของไทย เพื่อพัฒนาสินค้าภายใต้แนวคิด “Material Matters…Season III…” สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงของวัตถุดิบดั้งเดิมตามวิถีชีวิตไทยที่สืบทอดกันมาและพัฒนารูปแบบการใช้งานให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในตลาดสากล” นางมาลี กล่าว

Material Matters….from Local Wisdom to Global Inspiration เป็นแนวคิดหลักของโครงการพัฒนาสินค้า OTOP ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครบวงจรมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ให้เติบโตขึ้นสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และในด้านการยกระดับและพัฒนาสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดศักยภาพสำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

otop2

เชิญพบสุดยอดสินค้า OTOP กว่า 150 ชิ้น ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติหลากหลายประเภท เช่น ไม้ไผ่ ก้านจาก กระจูด ย่านลิเภา รังไหม การปักมือลายชนเผ่าอาข่า ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ในงานแสดงสินค้า BIG + BIH October 2016 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณ อาคาร 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ซึ่งสินค้าที่นำมาจัดแสดงล้วนเป็นสินค้าที่ได้รับความสำเร็จในการเข้าร่วมงาน Tokyo International Gift Show Autumn 2016 ที่ผ่านมานี้ โดย ได้รับความสนใจสั่งซื้อจากผู้นำเข้าและห้างชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE