[PR] เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ ตั้งแต่ผู้ประกอบการซอฟท์แวร์เริ่มต้น (Start-ups), ผู้ประกอบการระดับกลาง (Entrepreneurs) และผู้ประกอบการซอฟท์แวร์มืออาชีพ (Professional) ให้มีความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตลอดจนได้รับความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มาสัมมนาได้ทราบถึงข้อมูล ที่มีดิจิทัลเข้าไปเกี่ยวข้องในอนาคต

และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดยังผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการตลาดในระดับนานาชาติได้ สามารถดูได้โดยจากกำหนดการด้านล่างนี้

advertisment

ทางสำนักงานฯ จึงขอเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณภัทรียา โทรศัพท์ 02-652-0886 หรือ 081-939-5090 หรือทางอีเมลล์ pattareeya@ambience-studio.com

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •