ซัมซุงรวมพลังเดอะเบสท์วันและมูลนิธิศุภนิมิตร่วมสร้างรอยยิ้มเด็กให้ไทยด้อยโอกาส ในโครงการ “Samsung Make a wish – ซัมซุง สานฝัน แบ่งปันเพื่อน้อง”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

samsung-make-a-wish-1

คนเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย คงไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าผู้คนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและแร้นแค้นเพียงใด การส่งมอบความช่วยเหลือและโอกาสจึงถือเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุด

ซัมซุง คู่ค้าเดอะ เบสท์วันและมูลนิธิศุภนิมิต จึงรวมพลังส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนโอกาส เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง จ.จันทบุรี ในโครงการ Samsung Make a wish – ซัมซุง สานฝัน แบ่งปันเพื่อน้องที่มีความฝันที่จะได้ปรับปรุงโรงเรียน ห้องสมุดและโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยิ่งไปกว่านี้ยังเป็นโอกาสที่ซัมซุงและ คู่ค้าได้ทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างซัมซุงและคู่ค้าคนสำคัญอย่างเดอะเบสท์วัน

samsung-make-a-wish-2

ซัมซุง นำโดย นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมด้วย นายชัยยงค์ เยาวรัตน์ ผู้บริหารเดอะเบสท์วัน จ.จันทบุรี และ อาสาสมัคร จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ เดอะเบสท์วัน ได้ส่งมอบความช่วยเหลือด้านงบประมาณที่จะช่วยสานฝันให้กับเด็กๆ ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งการปรับปรุงระบบน้ำดื่ม ซ่อมแซมหลังคาห้องเรียน ตลอดจนปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ดสำหรับโครงการเกษตรอาหารกลางวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและนำความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ให้เด็กๆ ที่ได้รับโอกาสเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

samsung-make-a-wish-3

samsung-make-a-wish-4

หลังจากกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซัมซุง คู่ค้า และมูลนิธิศุภนิมิต ยังจะลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือและของขวัญให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ เยาวชนไทย ในพื้นที่ห่างไกลที่ด้อยโอกาสได้รับความสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้าอีกด้วย

samsung-make-a-wish-5

samsung-make-a-wish-6


  •  
  •  
  •  
  •  
  •