‘SAPPE’ รับรางวัล Young Rising Star CEO Award’

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

SAPPE_SET Awards 2017

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ หรือ Young Rising Star CEO Award จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET AWARD 2017 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่น พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ในองค์กรได้แสดงศักยภาพและสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างในด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •