เอสซีบี อบาคัส คว้ารางวัล The Asset Triple A Digital Awards 2018 จากการพัฒนาแพลตฟอร์มสินเชื่อเพื่อธุรกิจออนไลน์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

นางสาวเสาวณีย์ ฉัตรไพศาลสุข Chief Data Officer บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) ในฐานะตัวแทนบริษัท รับรางวัล The Asset Triple A Digital Awards 2018 ในประเภท Most Innovative Data Analytics Project  จากผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัลบน e-marketplace ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีออนไลน์ โดยใช้ เทคโนโลยี AI และ Machine Learning เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบผลการพิจารณาสินเชื่อได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้เพิ่มเติม ส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ผู้ประกอบการรายย่อยขยายธุรกิจได้รวดเร็ว ทันความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน

The Asset Triple A Digital Awards คือรางวัลสำคัญของเอเชียที่ยกย่องสถาบันการเงินและบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางซึ่งมีความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลอันโดดเด่นให้กับลูกค้า

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •