ออมสิน ปลื้ม จัดงาน “Smart SMEs Smart START UP” ครั้งแรก มีผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 ราย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

CM_C1802

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงผลการจัดงาน “Smart SMEs Smart START UP” ว่า ตลอดการจัดงาน 3 วันตั้งแต่วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน มีประชาชนและผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาด้านสินเชื่อและการร่วมลงทุนจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีแนวคิด และอยากต่อยอดไอเดีย กว่า 70% และอีก 30% เป็นผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้ว และต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ คิดเป็นวงเงินขอสินเชื่อ SMEs และ Startup ทั้งสิ้น 154.5 ล้านบาท และ Venture Capital 900 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากที่สนใจเข้ารับการอบรมด้านการตลาด, การเงิน, การจัดการ จากฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup ของธนาคารฯ ที่จัดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอีกด้วย

ขณะเดียวกัน มีธุรกิจที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาและให้ธนาคารออมสินร่วมลงทุนหรือ Venture Capital อีกจำนวนกว่า 30 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และพลังงานทดแทน ซึ่งวงเงินที่ต้องการจำนวน 10 – 50 ล้านบาท ต่อธุรกิจ

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้กำหนดวงเงินไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท สำหรับปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ SMEs และ Startup ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันธนาคารฯ ได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วเกือบ 3,000 ล้านบาท และได้กำหนดวงเงินไว้อีก 2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผ่านการร่วมลงทุนหรือ Venture Capital ปัจจุบันธนาคารฯ ได้อนุมัติร่วมลงทุนไปแล้วกว่า 225 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 460 ล้านบาท

CM_C2041

“จากข้อมูลตัวเลขต่างๆ ของกลุ่มผู้เข้าชมภายในงานเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจจริง โดยมองว่าการจัดงาน Smart SMEs Smart START UP ครั้งนี้ของธนาคารเป็นการรวมผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs และ Startup ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมหรือ Smart Enterprise ซึ่งพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาปรึกษาพูดคุยหาข้อมูลเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจ โดยธนาคารออมสินพร้อมที่จะเป็นแหล่งเงินทุน” นายชาติชาย กล่าว

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวย้ำว่า ผลการจัดงานตลอด 3 วันที่ผ่านมาสะท้อนภาพถึงความสำเร็จตามที่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Start Up Commitee) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup โดยที่ธนาคารออมสินเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนธุรกิจนี้มาอย่างต่อเนื่อง และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ ดันเป็น Innovation Hub ของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SMEs และ Startup กลุ่มนี้ให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดธุรกิจตามนโยบายพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ต้องการคำปรึกษาสามารถเข้ารับบริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 18 ศูนย์ ทั่วประเทศ โดยในปี 2561 นี้ ธนาคารฯ จะเพิ่มเป็น 80 ศูนย์ ทั่วประเทศ เพื่อสอดรับกับความต้องการในปัจจุบัน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •