สภาอุตสาหกรรมต่อยอดนวัตกรรม 4.0 และคุณธรรม 4 ประการตามรอยพระราชา

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี (กลาง) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ (ที่สองจากขวา) รองประธานฯ คุณรอด  ฟูวงศ์เจริญ (ขวา) กรรมการสภาฯ  คุณพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ (ซ้าย) รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ รับมอบชุดหนังสือตามรอยพระราชา จาก ดร. ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และมูลนิธิธรรมดี พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม 4.0 และคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืนสืบไป ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •