เกษตรกรรุ่นใหม่ รายได้พุ่งจากโครงการ Thai Smart Farmers Promotion

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

smartfarmer_1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการ Thai Smart Farmers Promotion ส่งเสริมเกษตรกรไทยขายข้าวออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Thaitrade.com/rice โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรหลายฝ่าย อาทิ บริษัท Semantic Touch ผู้ให้บริการ Bentoweb.com และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยโครงการดังกล่าวสามารถกระตุ้นยอดขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์ ทำให้คนที่ซื้อข้าวอยู่แล้วหันมาสนับสนุนเกษตรกรโดยตรงผ่านเว็บไซต์กันมากขึ้น

โครงการนี้เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดและธุรกิจให้แก่เกษตรกรตัวจริงให้เข้าถึงช่องทางการขายได้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถต่อยอดสู่การขายไปยังผู้ซื้อทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่มองเห็นโอกาสและสามารถขายสินค้าได้จริงและสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

คุณธีระพงศ์ กุลสุวรรณ หนึ่งในชาวนาผู้ร่วมโครงการฯ ภายใต้แบรนด์ ข้าวหอมปันกันจากจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยถึงความสำเร็จว่า “จากการเข้าร่วมขายกับ Thaitrade.com/rice สามารถขายข้าวได้ถึงเดือนละ 500 – 1,000 กิโลกรัม เนื่องจากมีความสะดวกในการสั่งซื้อและชำระเงิน และทำให้ติดต่อกับลูกค้าได้ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีลูกค้าประจำจากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับคำสั่งซื้อเป็นประจำทุกเดือนครั้งละ 50 กิโลกรัม โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า โครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขายโดยไม่ผ่านคนกลาง ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และรวมกลุ่มกันส่งออกไปยังต่างประเทศได้ต่อไป”

คุณธีระพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า “จุดเด่นอีกประการของการขายข้าวออนไลน์คือผู้ซื้อจะได้ข้าวที่ใหม่ ไม่ค้างปี เพราะข้าวหอมปันกันจะผลิตตามออเดอร์และจัดส่งให้ทันที เราสามารถดูแลลูกค้าได้โดยตรง ทำให้รู้ว่ารายไหนต้องการข้าวแบบใด และสามารถบริหารจัดการได้รวดเร็ว ขณะนี้เกษตรกรมีเพียงสมาร์ทโฟนก็สามารถบริหารจัดการการขายได้แล้ว”

นอกเหนือจากผู้เกษตรกรแล้วยังมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้ซื้อได้รับความสะดวกจากการซื้อข้าวจากโครงการฯ เช่นกัน ได้แก่ คุณวาทินี พาที เจ้าของเพจ สวนคุณติ๋ม กล่าวว่า “ทางร้านสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 จากปีที่แล้ว จากการซื้อข้าวเกษตรกรโดยตรงและนำมาทำการตลาดเพื่อขายปลีกทางออนไลน์ในชื่อโครงการ 9101 เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยคุณวาทินี กล่าวถึงข้อดีของการซื้อข้าวผ่าน Thaitrade.com/rice ว่า “การซื้อข้าวเกษตรกรโดยตรงทำให้มั่นใจได้ว่าข้าวคุณภาพดี และที่สำคัญคือราคาไม่สูงเท่ากับที่ขายตามร้านทั่วไป”

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.thaitrade.com/rice หรือติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ที่คุณชาญชัย โทร. 092-263-8067

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •