กรุงเทพประกันชีวิตคว้ารางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

BKK-1

กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” เป็นปีที่ 3 โดยนางคมคาย ธูสรานนท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประจำปี 2559” โดยมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดถึง 66,966 ล้านบาท จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์ในการจุดประกายและกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของแบรนด์องค์กรที่สามารถช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และยังช่วยสร้างคุณค่าภายในองค์กร (Corporate Brand) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาการดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ และการเติบโตของสินทรัพย์ของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตยังสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและการเจริญก้าวหน้าของบริษัทให้ทัดเทียมบริษัทอื่นๆ รวมทั้งส่งผลที่ดีจนได้รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กกรสูงสุดอีกด้วย งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2016 จัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด (M.S. in Marketing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัดจากผลงานวิจัย “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้วยเครื่องมือวัดค่าแบรนด์องค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในชื่อ Corporate Brand Success Valuation หรือ CBS Valuation TM เพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรได้เป็นตัวเลขเงินบาท โดยทำการประเมินค่าและจัดอันดับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดใน 17 หมวดธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •