เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมแก้ไขวิกฤตคุณภาพอากาศ เพิ่มมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะดีขึ้น

  • 95
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

themall

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด ขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมแก้ไขวิกฤตคุณภาพอากาศ หยุดก่อสร้างทุกไซต์งาน ได้แก่ เดอะมอลล์ รามคำแหง,  Bangkok Mall,  Emsphere และสาขาที่กำลังทำการปรับปรุง ได้แก่ สาขางามวงศ์วาน และ บางแค พร้อมจัด Big Cleaning Day ทุกไซต์งาน และเดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรี่ยม, เอ็มควอเทียร์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมเพิ่มมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ทุกวัน ทุกสาขา จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นจะดีขึ้น พร้อมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน ที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสฝุ่นโดยตรง

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ห่วงใย

EMsphere01

จากสถานการณ์ฝุ่นละอองอนุภาคเล็ก 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบ ต่อระบบทางเดินหายใจ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน   บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีความห่วงใย สุขภาพของประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่น ร่วมแก้ไขวิกฤตคุณภาพอากาศ หยุดก่อสร้างในทุกไซต์งาน ได้แก่ เดอะมอลล์ รามคำแหง,  Bangkok Mall,  Emsphere และสาขาที่กำลังทำการปรับปรุง ได้แก่ สาขางามวงศ์วาน และ บางแค  พร้อมจัด Big Cleaning Day ทุกไซต์งาน รวมถึง เดอะมอลล์ ทุกสาขา,  เอ็มโพเรี่ยม, เอ็มควอเทียร์  โดยร่วมกันทำความสะอาดห้างและบริเวณโดยรอบครั้งใหญ่ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ทุกวัน ทุกสาขา เวลา 8.00 น. และทำความสะอาดหน้าศูนย์การค้าฯ ทุกสาขา เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่กระจายอยู่ในอากาศ  และนอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาตรฐาน N95 ให้กับพนักงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายนอกอาคาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 โดยตรง เพื่อใช้ป้องกันฝุ่นขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

EMsphere02

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 95
  •  
  •  
  •  
  •