103.58.148.118

Posts by Tag: PM 2.5»

PR News

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมแก้ไขวิกฤตคุณภาพอากาศ เพิ่มมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะดีขึ้น
Feb 4, 2019 Ξ No Comments

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมแก้ไขวิกฤตคุณภาพอากาศ เพิ่มมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะดีขึ้น

posted by

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมแก้ไขวิกฤตคุณภาพอากาศ หยุดการก่อสร้างทุกไซท์งาน พร้อม Big Cleaning ทุกไซต์งาน และเดอะมอลล์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ วันนี้ (3 ก.พ.) พร้อมเพิ่มมาตรการ ฉีดพ่นละอองน้ำ ทุกสาขา ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะดีขึ้น

Brand Move

เมื่อ PM 2.5 ยังอยู่กับเราอีกนาน! ลอง “NOSTRA” แอปเส้นทางที่ให้เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 เรียลไทม์
Jan 20, 2019 Ξ No Comments

เมื่อ PM 2.5 ยังอยู่กับเราอีกนาน! ลอง “NOSTRA” แอปเส้นทางที่ให้เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 เรียลไทม์

posted by

เผชิญปัญหาฝุ่นละอองกันมาเป็นสัปดาห์แล้ว แต่ข่าวร้ายของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็คือยังคงต้องเผชิญกับฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง! ดังนั้น ใครที่ยังไม่ได้

Recent Posts

Facebook